Comunicat IJP Prahova.Campania nationala ,,Dă-i libertate! Nu-i plăti exploatarea!
 
Traficul de persoane continuă să fie un fenomen în plină evoluţie atât din punctul de vedere al interesului manifestat de traficanţi, aflaţi într-o necontenită căutare de mijloace de îmbogăţire rapide şi ilegale, cât şi, într-o manieră firească şi proporţională, al interesului manifestat de marile organisme internaţionale angrenate în contracararea acestui fenomen.
 
Acesta continuă să fie şi unul dintre infracţiunile cu cele mai grave consecinţe în planul umanitar, astfel că afirmaţia “ în spatele fiecărui număr se ascunde o viaţă, un suflet, un destin, iar ceea ce este peste zero deja este prea mult” îşi găseşte cu prisosinţă locul într-un context în care acţiunile societăţilor umane moderne urmăresc să-şi specializeze resursele, şi să-şi intensifice activităţile, pentru a oferi tuturor formelor de criminalitate organizată şi, în particular, traficului de persoane, un răspuns necruţător, inteligent şi adaptat, susceptibil de a reduce cât de mult numărul victimelor, de a diminua şi controla cât de mult riscurile şi vulnerabilităţile şi de a pedepsi cât mai aspru un număr tot mai mare de traficanţi.
 
În ceea ce priveşte importanţa reglementării normative a fenomenului traficului de persoane, aceasta joacă rolul consistent al orientării acţiunilor instituţionale ale agenţilor sociali care participă în diferitele arii de intervenţie fie către combaterea infracţionalităţii, fie către intervenţia bazată pe conceptele de prevenire- cea care urmăreşte protecţia şi asistenţa specializată a victimelor, ori cooperarea între instituţii sau între acestea şi organizaţiile societăţii civile de profil.
 
Activitatea de prevenire urmăreşte acoperirea unui spectru larg atât din punctul de vedere al principalelor forme de manifestare a acestui fenomen (exploatare sexuală, exploatare prin muncă, obligarea la cerşetorie), cât şi din cel al persoanelor vulnerabile, elementul de unitate şi de coerenţă fiind reprezentat de concentrarea mesajului pe riscurile asociate traficului de persoane.
 
Având în vedere scopul de a aduce la cunoştinţă unui public cât mai larg consecinţele acestui fenomen, astăzi, reprezentanţii din cadrul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului  de Persoane - Centrul Regional Ploieşti împreună cu poliţiştii din cadrul  Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Prahova, au desfăşurat în staţiile C.F. Ploieşti Sud şi Ploiesti Vest, precum şi pe trenurile de călători, o acţiune de prevenire a delincvenţei juvenile, a traficului de persoane în scopul exploatării prin cerşetorie şi victimizare a minorilor, ocazie cu care au fost împărţite pliante şi recomandări pe această linie.
 
 
Activităţile desfăşurate fac parte din Campania Naţională ,,Dă-i libertate! Nu-i plăti exploatarea!", derulată de către Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, cu ocazia ,,Săptămânii prevenirii traficului de persoane”,  în care este inclusă şi Ziua Europeană de Luptă Impotriva Traficului de Persoane , marcată la data de 18 octombrie.
 
 
 
Amintim tuturor cetăţenilor că ,,Traficul de persoane are feţe ascunse! Ai grijă, tu plăteşti!"