ETICHETAREA PRODUSELOR ALIMENTELOR
 
 
De ce este important să citeşti eticheta? 
Pentru a avea posibilitatea să alegi produsul potrivit pentru tine; 
Pentru a te informa, în cazul în care suferi de anumite alergii, cu privire la reacţiile adverse la anumite substanţe; 
Pentru a avea posibilitatea de a opta pentru produse sănătoase; 
Pentru că trebuie să încurajezi producătorii de produse alimentare să transmită informaţii suplimentare, faţă de cele impuse prin lege.
 
Etichetele alimentelor trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:
a) denumirea sub care este vândut alimentul. Marca de fabrică, marca comercială sau denumirile atractive nu pot înlocui denumirea sub care este vândut alimentul
b) lista cuprinzând ingredientele. Sunt enumerate în ordinea descrescătoare a ponderii lor şi sunt desemnate prin denumirea lor specifică. 
c) cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente; exprimată în procente. Această menţiune se aplică atunci când ingredientul sau categoria de ingrediente: 
d) cantitatea netă pentru alimentele preambalate; exprimată în unităţi de volum pentru produsele lichide şi în unităţi de masă pentru celelalte produse. 
e) data durabilităţii minimale sau, în cazul alimentelor care din punct de vedere microbiologic au un grad înalt de perisabilitate, data limită de consum; Această dată este compusă din indicarea zilei, lunii şi anului, cu excepţia produselor alimentare a căror valabilitate este mai mică de 3 luni (indicarea zilei şi a lunii este suficientă), produsele alimentare a căror valabilitate este mai mare de 3 luni, dar nu depăşeşte 18 luni (indicarea lunii şi a anului este suficientă) sau a căror valabilitate este mai mare de 18 luni (indicarea anului este suficientă).
Data de valabilitate este precedată de menţiunea „A se consuma de preferinţă înainte de …”, atunci când data conţine indicarea zilei sau „A se consuma înainte de sfârşitul …”, în cazul in care este indicata luna si/sau anul.
În cazul produselor alimentare foarte perisabile, data de valabilitate minimă se înlocuieşte cu data limită de consum. Data înscrisă de producător este precedată de menţiunea "expiră la data de ...", indicându-se în ordine ziua, luna şi eventual anul, în formă necodificată.
f) condiţiile de depozitare sau de folosire, atunci când acestea necesită indicaţii speciale;
g) denumirea sau denumirea comercială şi sediul producătorului sau ale ambalatorului sau ale distribuitorului înregistrat în Uniunea Europeană; în cazul produselor provenite din ţări din afara Uniunii Europene se înscriu denumirea şi sediul importatorului sau ale distribuitorului înregistrat în România.
h) locul de origine sau de provenienţă a alimentului, dacă omiterea acestuia ar fi de natură să creeze confuzii în gândirea consumatorilor cu privire la originea sau provenienţa reală a alimentului;
i) instrucţiuni de utilizare, atunci când lipsa acestora poate determina o utilizare necorespunzătoare a
alimentelor;
j) concentraţia alcoolică pentru băuturile la care aceasta este mai mare de 1,2% în volum;
k) o menţiune care să permită identificarea lotului;
l) menţiuni suplimentare de etichetare pe grupe de produse, daca sunt specificate in prezenta lege.
 
Material realizat în cadrul proiectului “Eşti ceea ce mănânci! Mănânci ceea ce cumperi!”, implementat
de Asociaţia “Tinerii Voluntari – Valea Călugărească”, finanţator de DJST Prahova
 
 
Bibliografie:
 
http://www.rasfoiesc.com/sanatate/alimentatie/ETICHETAREA-PRODUSELOR-ALIMENT79.php