DREPTURILE CONSUMATORULUI
 
 
 
Statul, prin mijloacele prevăzute de lege, protejează cetăţenii în calitatea lor de consumatori, asigurând cadrul necesar accesului neîngrădit la produse şi servicii, informării lor complete despre caracteristicile esenţiale ale acestora, apărării şi asigurării drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice împotriva unor practici incorecte, participării acestora la fundamentarea şi luarea deciziilor ce îi interesează în calitate de consumatori.
de a fi protejaţi împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a li se presta un serviciu
care ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le aducă atingere drepturilor şi intereselor legitime; 
de a fi informaţi complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi
serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu acestea să corespundă cât mai bine nevoilor lor, precum şi de a fi educaţi în calitatea lor de consumatori; 
de a avea acces la pieţe care le asigură o gamă variată de produse şi servicii de calitate; 
de a fi despăgubiţi în mod real şi corespunzător pentru pagubele generate de calitatea
necorespunzătoare a produselor şi serviciilor, folosind în acest scop mijloace prevăzute de lege;
de a se organiza în asociaţii ale consumatorilor, în scopul apărării drepturilor şi intereselor lor;
de a refuza încheierea contractelor care cuprind clauze abuzive, conform prevederilor legale în
vigoare; 
de a nu li se interzice de către un operator economic să obţină un beneficiu prevăzut în mod
expres de lege.
Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii care, utilizate în condiţii
normale, pot pune în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor. 
Se interzic producerea, importul şi comercializarea produselor falsificate sau contrafăcute.
Produsele se comercializează numai în cadrul termenului de valabilitate /datei de minima
durabilitate pentru produsele nealimentare sau al datei limită de consum pentru produsele alimentare/datei durabilităţii minimale stabilite de producător. 
Se interzice modificarea termenului de valabilitate/datei de minimă durabilitate sau a datei
limită de consum/datei durabilităţii minimale înscrise pe produs, pe etichetă, pe ambalaj sau, după caz, în documentele însoţitoare.
Guvernul, prin organismele sale specializate, stabileşte norme şi reglementări specifice sau le îmbunătăţeşte pe cele existente, când se impune protecţia vieţii, sănătăţii sau securităţii consumatorilor, în următoarele cazuri:
a) fabricarea, importul, conservarea, ambalarea, etichetarea, manipularea, transportul, depozitarea, pregătirea pentru vânzare şi vânzarea produselor; 
b) furnizarea şi utilizarea produselor, precum şi prestarea serviciilor.  
Normele şi reglementările se referă la grupe de produse şi servicii care, anual, sunt nominalizate şi actualizate de către Guvern, dacă acest lucru se impune.
 
 
 
 
 
Consumatorii au dreptul de a fi informaţi, în mod complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite de către operatorii economici, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor, între produsele şi serviciile oferite şi să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în deplină securitate
Informarea consumatorilor despre produsele şi serviciile oferite se realizează, în mod obligatoriu, prin elemente de identificare şi caracterizare ale acestora, care se înscriu în mod vizibil, lizibil, uşor de înţeles, într-o formă care să nu permită ştergerea şi să nu fie inscripţionate în locuri obscure, să nu fie întrerupte prin desen sau imagini, după caz, pe produs, etichetă, ambalaj de vânzare sau în cartea tehnică, contract, instrucţiunile de folosire ori altele asemenea, ce însoţesc produsul sau serviciul, în funcţie de natura acestuia.
Producătorul trebuie să informeze despre denumirea produsului, denumirea şi/sau marca producătorului, cantitatea şi, după caz, termenul de valabilitate/data de minimă durabilitate sau data-limită de consum/data durabilităţii minimale, durata medie de utilizare, principalele caracteristici tehnice şi calitative, compoziţia, aditivii folosiţi, despre eventualele riscuri previzibile, modul de utilizare, manipulare, transport, depozitare, conservare sau păstrare, despre contraindicaţii.
Vânzătorii şi prestatorii de servicii trebuie să informeze consumatorii despre preţul final al produsului sau despre tariful serviciului prestat, pe care îl suportă consumatorul, care să cuprindă toate costurile, inclusiv taxa pe valoarea adăugată şi toate costurile suplimentare, şi să le ofere acestora toate informaţiile şi documentele tehnice, după caz, care trebuie să însoţească produsul sau serviciul.
Toate informaţiile privitoare la produsele şi serviciile oferite consumatorilor, documentele însoţitoare, inclusiv cele referitoare la informaţiile privind securitatea produsului şi instrucţiunile de utilizare, precum şi contractele, inclusiv cele preformulate, trebuie să fie scrise în limba română, indiferent de ţara de origine a acestora, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi.
Asociaţiile de consumatori au următoarele drepturi şi obligaţii: de a fi sprijinite logistic de către organismele administraţiei publice centrale şi locale, în vederea atingerii obiectivelor lor; de a informa autorităţile competente cu privire la prezenţa pe piaţă a unor produse neconforme sau care pun în pericol viaţa, sănătatea ori securitatea consumatorilor, cu privire la clauze abuzive în contracte şi practicile incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii; de a fi consultate cu ocazia elaborării actelor normative, standardelor sau specificaţiilor care definesc caracteristicile tehnice şi calitative ale produselor şi serviciilor destinate consumatorilor; de a informa opinia publică, prin mass-media, asupra deficienţelor de calitate ale produselor şi serviciilor, precum şi asupra consecinţelor vătămătoare ale acestora pentru consumatori; de a introduce acţiuni în justiţie pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor; de a solicita serviciilor sau organelor administraţiei publice, efectuarea de analize şi încercări ale produselor destinate consumatorilor şi de a publica rezultatele.
Cum poţi afla ce conţin alimentele pe care le mănânci? Trebuie sa te uiţi la ambalaj. Reglementările UE cu privire la etichetare garantează că primeşti toate informaţiile de care ai nevoie. Detalii complete despre ingrediente, coloranţi, indulcitori, aditivi etc. trebuie să fie incluse pe etichete. Dacă un ingredient are potenţial alergenic, chiar şi în cantităţi mici, acest lucru trebuie sa fie înscris vizibil pe ambalaj. Reglementarile UE prevăd şi care produse pot fi denumite “organice” şi care pot folosi denumiri asociate unor regiuni din Europa. De exemplu, daca găseşti masline cu menţiunea ca sunt produse în Kalamata, atunci poţi fi sigur că acest lucru este adevărat. În fine, reglementarile UE îţi permit să fii informat dacă un anumit aliment este modificat genetic sau dacă conţine ingrediente modificate genetic.
Cum compari preţurile a două tipuri de produse, de exemplu cereale care sunt ambalate în gramaje diferite?  Reglementările europene cer ca etichetele să conţină şi preţul pe unitate, de exemplu preţul pe kilogram sau pe litru, ca să te ajute să iei decizia potrivită. 
Ai semnat vreodată un contract fără a citi rândurile scrise cu litere micuţe? Daca textul respectiv precizează că avansul pe care l-ai dat nu poate fi returnat, chiar dacă firma nu îşi respectă obligaţiile? Dar dacă spune că nu ai dreptul să reziliezi contractul dacă nu plateţti o compensaţie semnificativă? Reglementarile UE consideră acest tip de clauze incorecte şi indiferent de ţara în care semnezi un asemenea contract, UE te protejează de asemenea abuzuri.  
Reglementările UE prevăd că ai dreptul să fii informat pentru a lua deciziile corecte. Drepturile tale trebuie protejate, în special în contextul dezvoltării comerţului electronic, al folosirii monedei unice şi al mobilităţii crescute. UE îţi oferă siguranţa şi garanţia că primeşti cele mai bune produse/servicii pentru banii pe care îi dai. UE a creat chiar un organism propriu care se ocupă exclusiv de problematica drepturilor consumatorilor - Centrul European al consumatorilor. Şi în România există un astfel de organism cu sediul în Bucureşti.
Material realizat în cadrul proiectului “Eşti ceea ce mănânci! Mănânci ceea ce cumperi!”, implementat
de Asociaţia “Tinerii Voluntari – Valea Călugărească”, finanţator de DJST Prahova
 
Bibliografie
O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor:
 
Foto cu caracter ilustrativ