La Muzeul de Istorie şi Arheologie Prahova a avut loc Conferinţa” Satul românesc, o poartă către viitor”
 
Luni, 24 iunie 2019, de Ziua Internaţionala a iei, la Muzeul de Istorie şi Arheologie Prahova a avut loc Conferinţa” Satul românesc, o poartă către viitor”. 
 
Conferinţa a făcut parte din demersurile susţinute de către Penitenciarul Ploieşti de promovare a valorilor prosociale, a tradiţiilor, obiceiurilor populare româneşti şi are ca scop valorificarea valenţelor educative ale persoanelor private de libertate, stimularea creativităţii şi expresivităţii, promovarea unei atitudini proactive faţă de educaţie şi dezvoltarea personală, informarea comunităţii cu privire la activităţile şi programele de educaţie, asistenţă psihologică şi socială desfăşurate în aşezămintele de detenţie, în vederea facilitării reintegrării sociale a persoanelor private de libertate.
 
Având în vedere că prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române anul 2019 a fost declarat în Patriarhia Română „Anul omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari)”, ţinând cont de faptul că ziua de 24 iunie 2019 este” Ziua Universală a Iei” şi totodată sărbătoarea de Sânziene, evenimentul a fost organizat în colaborare cu Biserica Ortodoxă Română, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
 
Programul conferinţei a cuprins susţinerea de alocuţiuni pe teme ce vizează promovarea valorilor tradiţionale româneşti, a rolului şi importanţei familiei creştine în promovarea identităţii naţionale, a necesităţii promovării unor valori tradiţionale pozitive în educaţia contemporană.
 
În cadrul evenimentului a fost organizată o expoziţie naţională interpenitenciară cu lucrări artistice/obiectelor de artizanat realizate de deţinuţi, iar grupul vocal” Brâul muntenesc”, al Penitenciarului Ploieşti, coordonat de doamna profesoară Ianculescu Angelica, a susţinut un scurt moment artistic.
 
 
" Ceea ce ne face diferiţi pe noi, oamenii, este sistemul de valori în care credem. Acesta ne defineşte ca indivizi şi ca grupuri. Cu un sistem de valori ieşim din familie, cu un sistem de valori ieşim din sistemul de învăţământ, un sistem de valori promovăm în societate şi în rândul persoanelor pe care le educăm, ca specialişti.
Valorile naţionale autentice, arhetipale, reprezintă cheia pentru supravieţuirea popoarelor în cadrul alterităţii şi pentru dezvoltarea atitudinală, comportamentală şi cognitivă a membrilor acestora.
Principalele elemente ale sistemului de valori, promovate de poporul român de-a lungul istoriei, reprezintă o adevărată poartă spre viitor. Nevoia de socializare, sentimentul apartenenţei la lumea şi la valorile satului, nevoia de „întâlnire” nu doar cu şinele, ci şi cu celălalt, cu altul, disponibilitatea de a accepta învăţarea reciprocă, nevoia confirmării unor atitudini, comportamente, intenţii etc. Prin raportare la viziunea şi concepţia comunităţii, trăirea bucuriei şi a farmecului activităţilor de grup, valorizarea învăţării prin cooperare, promovarea comunicării şi a schimbului de opinii, propovăduirea şi consolidarea credinţei în Dumnezeu, reprezintă pilonii supravieţuirii naţionale.", Comisar de penitenciare, Magdalena Toma (Director adjunct-Serviciul educaţie şi asistenţă pshiosociala)