Incepe Festivalul de film ecologic pentru elevi (editia a 6 a )

Primăria Municipiului Ploieşti, prin Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti, derulează o serie de acţiuni de sensibilizare ecologică în rândul elevilor ploieşteni prin Festivalul de film ecologic pentru elevi”.

            Schimbările climatice au devenit “ştirea zilei” pe toate canalele de media. Aproape că ne-au luat prin surprindere, deşi semnale în această privinţă au fost comunicate în ultima vreme. Trăim momente în care trebuie să luăm decizii care să permită adaptarea la noile tipare ale climei. Urmărind concluziile oamenilor de ştiinţă, în ceea ce priveşte modul în care putem interveni pentru diminuarea efectelor, trebuie să ne adaptăm obiceiurile de consum vizând reducerea emisiilor de dioxid de carbon.

            Dezvoltarea sustenabilă poate limita efectele schimbărilor climatice numai prin redefinirea obiceiurilor de consum bazate pe reducerea impactului asupra mediului. Consumul raţional al resurselor este primul pas pentru limitarea acestor emisii de dioxid de carbon.

            Tema Zilei Mondiale a Mediului 2019 este poluarea aerului (#BeatAirPollution). Aceasta este o oportunitate de analiză a modului în care putem schimba obiceiurile noastre, de zi cu zi, pentru reducerea poluării aerului odată cu diminuarea contribuţiei noastre la încălzirea globală şi diminuarea efectelor asupra sănătăţii noastre.

            Este important ca fiecare dintre noi să înţeleagă că toate activităţile urbane care au favorizat expansiunea şi accesul la oportunităţile vieţii urbane generează şi disconfort prin dezavantaje colaterale. Transporturile, consumul de energie electrică/termică, precum şi consumul de resurse neregenerabile sunt sursele pricipale de emisii de gaze cu efect de seră.

            Având în vedere cele de mai sus, propunem tuturor elevilor ce vor să participe, la Festivalul de Film Ecologic pentru Elevi, să realizeze un film de scurt-metraj cu tema “Opreşte poluarea aerului!”, respectând regulamentul.

Calendarul oficial este următorul:

15 mai – 30 mai – înscrierea elevilor participanţi;

29 mai – 31 mai – transmiterea filmelor;

31 mai – 4 iunie – evaluarea filmelor;

5 iuniePremierea filmelor declarate câştigătoare.

 

            Cea mai importantă provocare creativă pentru elevii pasionaţi de filmul documentar/filmul de scurt metraj. În cadrul acestei ediţii încurajăm abordarea originală a realizatorilor privind tematica zilei internationale a mediului din acest an “Beat Air Polution!”(“Opreşte poluarea aerului!”). Sloganul lasă libertatea realizatorilor în alegerea temelor proprii privind protejarea mediul înconjurător.

 

REGULAMENT OFICIAL DE DESFĂŞURARE A

FESTIVALULUI DE FILM ECOLOGIC PENTRU ELEVI

 

1. Organizatori: Primăria Municipului Ploieşti (PMP) prin Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti (RASP).

2. Participanţi: La  Festivalul de Film Ecologic pentru Elevi (FFEE) pot participa elevi din toate unităţile de învăţământ din municipiul Ploieşti.

3. Înscrierea se face prin adresă transmisă către RASP, la nr. de fax: 0244/513670 sau la e-mail: protectiamediului@rasp.ro, precizând realizatorul filmului de scurt-metraj, titlul şi unitatea şcolară.

Înscrierea se poate face în perioada 15 mai - 30 mai, numărul de elevi şi/sau şcoli participante fiind nelimitat. Validarea înscrierilor se va face prin acordarea unui număr de înregistrare fiecărui participant/unităţi de învăţământ participante, de către RASP.

4. Scopul şi obiectivul festivalului

Scopul festivalului urmăreşte antrenarea eleviilor pentru realizarea unor materiale de informare şi educare, stimularea creativităţii, promovarea unor acţiuni cu tematica protejării mediului de viaţă urban şi formarea unor cetăţeni preocupaţi de starea mediului înconjurător.

Obiectivul general este formarea unei atitudini responsabile pentru protejarea mediului înconjurător.

5. Perioada de desfăşurare

Gala festivalului de film ecologic şcolar va avea loc la Teatrul Imaginario, în data de 5 iunie, începând cu ora 1100. Cu aceasta ocazie, vor fi  prezentate filmele finaliste înscrise la festival.

6. Precizări privind realizarea filmelor

a.       Tema filmului este: “Opreşte poluarea aerului!, tema zilei mondiale a mediului din acest an.

b.       Durata filmului va fi de maximum 10 minute.

c.       Ideea dominantă a filmului va fi aceea de protejare a mediului înconjurător, de stimulare a participării personale la diminuarea impactului asupra mediului, de conservare a resurselor naturale pentru a permite generaţiilor viitoare să beneficieze de acces la acestea.

d.       Imaginile şi limbajul folosit vor avea un caracter decent, nivelul abordării fiind accesibil, fără a fi excesiv de ştiintific.

e.       Fiecare film va fi realizat de maximum 2 elevi.

f.        Conceptul filmului va fi unul original, nu sunt admise frânturi sau rezumate ale unor filme difuzate pe diverse programe sau site-uri.

g.       Elevii sunt liberi să folosească diverse tehnici şi metode de realizare, materialul prezentat putând consta în documentar, eseu cinematografic, reportaj, film experimental etc.

h.       Numărul de filme prezentat de fiecare unitate de invatamant este:

-          1 pentru şcolile care au ciclu primar şi gimnazial;

-          2 pentru şcolile cu ciclu primar/gimnazial şi ciclu liceal.

i.         Fiecare unitate şcolară va face selecţia filmelor realizate de elevii săi astfel încât la Gala filmului să prezinte numărul de filme precizat la punctul anterior.

j.         În dorinţa de a stimula colaborarea între şcoli există şi posibilitatea asocierii a două unităţi şcolare astfel încât un film să reprezinte proiectul de colaborare dintre două şcoli, în această situaţie filmul realizat prin asociere se adaugă filmului/filmelor prezentate individual de fiecare şcoala.

k.       Elevii pot participa şi individual/independent cu maximum un film/o lucrare în aceleaşi condiţii, cu confirmarea apartenenţei la una din unităţile de învăţământ din municipiul Ploieşti.

l.         Predarea filmului se face în perioada 29 mai - 31 mai.

Materialul poate fi transmis pe adresa de email protectiamediului@rasp.ro, sau la Biroul Protectia Mediului din cadrul RASP - Ploiesti,  Piata Victoriei nr. 17, programul de lucru fiind urmatorul:

                 - luni – joi, între orele 8.00 – 16.30;

                 - vineri, între orele 8.00 – 14.00.

m.     Fiecare film va fi însoţit de o fişă de prezentare care va cuprinde informaţii privind: titlul si/sau mottoul filmului, numele realizatorilor, şcoala pe care o reprezintă şi datele de contact ale acestora (număr de telefon/e-mail).

7.   Evaluarea filmelor prezentate in cadrul festivalului

Evaluarea filmelor se va face, în prima fază, prin realizarea unei preselecţii de către o comisie numită de către organizatori, urmată de prezentarea oficială a unui numar de 10 filme în cadrul Galei finale a FFEE în data de 5 iunie. Evaluarea filmelor se va face de către o comisie compusă din 7 persoane, care va nota individual fiecare film, având în vedere criterii precum: calitatea vizuală şi sonoră, mesajul transmis, concepţia artistică, originalitatea, valoarea informaţiilor, impresia generală şi impactul emoţional.

Media notelor acordate de către fiecare membru al juriului va constitui punctajul fiecărui film din cadrul festivalului.

Premiile vor fi acordate în funcţie de punctajul obţinut.

8.  Anunţarea oficială a rezultatelor finale

Anunţarea filmelor intrate în etapa finală a festivalului se va face până în data de 4 iunie.

Festivitatea de premiere va avea loc în data de 5 iunie.

9.  Premiile acordate/criterii:

Premiile acordate căştigătorilor se vor decerna în cadrul festivităţii de premiere, în data de 5 iunie,  dedicată Zilei Mondiale a Mediului.

Premiile şi alte menţiuni acordate pot consta în bani şi/sau echipamente electrice şi electronice şi se vor acorda individual elevilor care au participat la realizarea filmelor.

10. Alte precizări

Filmele care nu se înscriu în aria tematică, depăşesc timpul alocat de 10 minute, sau încalcă alte precizări din regulament vor fi descalificate.

În cazul neprezentării elevilor premiaţi şi/sau a şcolilor câştigătoare la festivitatea de premiere, premiul va putea fi ridicat în maximum 30 zile calendaristice, începând cu ziua următoare anunţării câştigătorilor, de la sediul RASP din Piaţa Victoriei nr. 17,  telefon: 0244/541071 - int.114.

Participanţii care din orice motiv (neimputabil Organizatorului) nu îşi ridică premiul în termenul prevăzut de regulament, pierd drepturile de câştigători şi nu pot solicita, prin niciun mijloc, atribuirea premiului, acesta urmând a fi reportat pentru alte acţiuni.

11. Festivitatea de premiere va avea loc pe data de 5 iunie (dupa gala de prezentare), la Sala Teatrului „Imaginario” Ploieşti.

12.  Clauze finale

Participanţii la festival sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial.

Organizatorii au dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu anunţarea în prealabil a participanţilor.

Modificarea işi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţa şi a afişării lor pe pagina de internet menţionată.

Regulamentul concursului va fi publicat pe site-ul Primăriei Municipului Ploieşti (www.ploiesti.ro) şi pe cel al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti (www.rasp.ro).

Sursa:Comunicat Primaria Ploiesti