COMUNICAT DE PRESĂ privind poluarea majoră a aerului, apei şi solului în localitatea Băicoi, Judeţul Prahova
Asociaţia ECO NATURA COMUNITĂŢII BĂICOI atrage atenţia tuturor autorităţilor statului cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii populaţiei, mass-media şi publicului larg asupra poluării majore a aerului, apei şi solului provenită de la Depozitul de deşeuri nepericuloase din localitatea Băicoi, str. Valea lui Dan, nr. 10, judeţul Prahova, deţinut de societatea Vitalia Salubritate Prahova S.R.L.
 
Astfel, locuitorii din mai multe localităţi prahovene limitrofe depozitului de deşeuri nepericuloase sunt profund revoltaţi de poluarea aerului, apei şi solului cauzată de activitatea desfăşurată în cadrul acestui depozit.
 
De aproximativ 4 ani, sute de familii ce locuiesc pe o rază de câţiva kilometrii faţă de depozitul de deşeuri industriale din localitatea Băicoi, nu îşi mai pot desfăşura viaţa de zi cu zi în condiţii normale din cauza poluării aerului cu mult peste limitele admise de prevederile legislaţiei în vigoare cu mai multe substanţe toxice şi cancerigene precum hidrogenul sulfurat, compuşi organici volatili şi formaldehidă, existând suspiciuni că şi alte substanţe toxice sunt degajate în atmosferă, dar fără a putea fi identificate până în prezent.
 
Numeroase persoane din zona afectată acuză iritaţii ale sistemului respirator şi ale epidermei din cauza poluării cu aceste substanţe toxice. Chiar unul dintre paznicii depozitului de deşeuri menţionează că „mai şi vomităm” când mirosurile provenite din depozitul de deşeuri ajung în zona în care îşi desfăşoară activitatea. Poluarea aerului a fost confirmată de către Agenţia de Protecţia Mediului Prahova prin efectuarea măsurătorilor de calitate a aerului cu laboratoarele proprii, timp de câteva luni de zile în perioada septembrie 2018 – martie 2019. De asemenea, Garda de Mediu a aplicat numeroase sancţiuni societăţii Vitalia Salubritate Prahova S.R.L. din cauza nerespectării condiţiilor de funcţionare, ce au condus ulterior la poluarea aerului şi provocarea disconfortului olfactiv resimţit de locuitorii din zonă. Mai mult, Primăria oraşului Băicoi a dispus în luna octombrie
2018 sistarea activităţilor de depozitare deşeuri în Celula nr. 2 din cauza lipsei Procesului Verbal la terminarea lucrărilor de construcţie, dar acest lucru este ignorat total de agentul economic, acesta desfăşurându-şi în continuare activitatea de depozitare deşeuri în această celulă. Totodată, Celula nr
.1 de depozitare a deşeurilor a ajuns la capacitatea maximă de depozitare.
 
In ciuda protestelor desfăşurate atât în oraşul Băicoi cât şi la sediul Agenţiei de Protecţia Mediului şi a Gărzii de Mediu Prahova, dar şi a sutelor de reclamaţii trimise de către locuitorii din Băicoi, Plopeni şi Găgeni către toate instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii populaţiei, mirosul insuportabil provocat de această activitate de depozitare deşeuri nu s-a redus în intensitate. Mai mult, în ultimele zile, câţiva locuitori din zona cartierului Ţintea, oraş Băicoi, au observat cum levigatul provenit din interiorul depozitului de deşeuri este deversat direct în pârâul Valea lui Dan ce trece prin vecinătatea depozitului de deşeuri nepericuloase.
 
Pe toată suprafaţa unde acest levigat a fost deversat în mediu, s-a putut resimţi un miros înţepător puternic, similar cu mirosul resimţit de populaţie în zona locuită, provocând poluarea majoră a apei şi solului iar vegetaţia ce a intrat în contact direct cu acest levigat fiind distrusă, situaţie constatată şi de reprezentanţii Primăriei oraşului Băicoi şi cei ai Poliţiei Locale Băicoi.
 
In mai multe rânduri, reprezentanţii societăţii Vitalia Salubritate Prahova S.R.L. au menţionat că disconfortul olfactiv şi poluarea aerului provine de la vechea groapă de gunoi menajer din imediata apropiere a depozitului de deşeuri pe care îl administrează, dar acum s-a putut dovedi indubitabil că sursa poluării aerului, a apei şi a solului provine din interiorul depozitului de deşeuri „nepericuloase” administrat de această societate. Mai mult, în luna martie 2019 Agenţia de Protecţia Mediului Prahova a înştiinţat societatea Vitalia Salubritate Prahova S.R.L. că poluarea aerului cu hidrogen sulfurat provine din cadrul depozitului de deşeuri pe care îl administrează şi trebuie să ia toate măsurile pentru oprirea poluării.
 
Asociaţia Eco Natura Comunităţii Băicoi doreşte pe această cale să atragă atenţia tuturor autorităţilor statului cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii populaţiei, dar şi organelor de inspecţie judiciară, asupra neregulilor şi problemelor grave de poluare produse de activitatea acestei societăţi comerciale, trimiţând astfel cerinţele noastre către:
 
Agenţia de Protecţia Mediului Prahova, prin care le solicităm să urgenteze derularea procedurii de revizuire a Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru societatea Vitalia Salubritate Prahova S.R.L. ce în prezent este în desfăşurare şi includerea unor condiţii de funcţionare care să asigure eliminarea poluării tuturor factorilor de mediu;
 
Garda de Mediu, prin care le solicităm să procedeze la interzicerea depozitării deşeurilor lichide şi semi-solide în interiorul depozitului de deşeuri şi sancţionarea drastică a agentului economic din cauza nerespectării în mod frecvent a condiţiilor de operare;
 
Direcţia de Sănătate Publică, prin care le solicităm să procedeze la propunerea suspendării activităţii agentului economic, având în vedere lipsa derogării din partea DSP fată de prevederile legale cu privire la distanţa minimă de protecţie sanitară (depozitul de deşeuri este situat la ~ 600 de metri până la prima casă locuită iar distanţa minimă legală este de minim 1.000 de metri).
 
Primăria oraşului Băicoi, prin care le solicităm să procedeze la implementarea unor măsuri prin care agentul economic să nu mai poată depozita deşeuri în Celula nr. 2, precum şi sancţionarea acestuia pentru transporturile efectuate pe timp de noapte, ţinând cont că acest lucru este interzis.
 
Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, prin care le solicităm să procedeze la propunerea de suspendare a Autorizaţiei Integrate de Mediu a societăţii Vitalia Salubritate Prahova S.R.L, ţinând cont că aceasta a fost emisă fără autorizaţia necesară din partea acestei autorităţi şi în prezent poluarea apelor produsă de activitatea agentului economic este majoră.
Având in vedere atitudinea sfidătoare şi complet ruptă de realitate a directorului dar şi a administratorului societăţii Vitalia Salubritate Prahova S.R.L., solicităm pe această cale intervenţia urgentă a acţionarilor grupurilor de firme Vitalia, astfel încât rezolvarea problemelor de mediu cauzate de această societate să poată fi realizată în cel mai scurt timp posibil.
 
Pentru relatarea obiectivă a situaţiei actuale şi a posibilelor soluţii de rezolvare a problemelor menţionate, invităm jurnaliştii să realizeze un reportaj la faţa locului, având asigurat întreg suportul reprezentanţilor Asociaţiei Eco Natura Comunităţii Băicoi. Împreună cu acest comunicat de presă, sunt transmise şi câteva documente si filmări video care susţin toate cele menţionate anterior, putând fi descărcate prin accesarea link-ului transmis in e-mail-ul de comunicare.
 
Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este dl. Ciprian Stuparu, Preşedintele al Asociaţiei Eco Natura Comunităţii Băicoi, e-mail: ciprian.stuparu@econatura-baicoi.ro.
 
Foto cu caracter ilustrativ