A AVUT LOC O NOUA EDITIE A ŞCOLII  DE EXCELENŢĂ ÎN TURISM ŞI ANTREPRENORIAT

În perioada 10-12 aprilie 2019, FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE şi

SOCIETATEA ANTREPRENORIALĂ STUDENŢEASCĂ, din

cadrul UNIVERSITĂŢII PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI,

au derulat proiectul ŞCOALA DE EXCELENŢĂ ÎN TURISM ŞI ANTREPRENORIAT Ediţia

a V-a, în colaborare cu experţi în domeniul turismului, mediului de afaceri şi

IMM-urilor.

ŞCOALA DE EXCELENŢĂ ÎN TURISM ŞI ANTREPRENORIAT este un proiect

educaţional unic dedicat studenţilor de la specializarea ECONOMIA COMERŢULUI,

TURISMULUI ŞI SERVICIILOR, reprezentând un proiect inovativ finanţat de

Ministerul Educaţiei Naţionale.

Printre obiectivele specifice ale proiectului s-au regăsit:

Studenţii selectaţi beneficiază de un program de coaching, workshop-uri cu

specialişti ai Agenţiei pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovare a

Exportului Ploieşti sau al partenerilor din proiect;

Participanţii au  dezbatut cele mai noi strategii în domeniul turismului, cât şi

programe destinate tinerilor întreprinzători;

Studenţiiau beneficiat , totodată, de suportul cadrelor didactice care au coordonat proiectul din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti pe

parcursul lucrărilor Şcolii de Excelenţă.

Au participat studenţi din 7 centre universitare membre ale Asociaţiei Facultăţilor de

Economie din România (AFER): Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Academia de

Studii Economice Bucureşti, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, Universitatea din

Oradea, Universitatea Valahia din Târgovişte, Universitatea Ştefan cel Mare Suceava,

Universitatea Transilvania din Braşov, şi alte categorii de tineri (elevi, absolvenţi, cadre didactice).