PRIMARIA PLOIESTI DEPUNE SPRE FINANTARE PROIECTUL

Primăria Municipiului Ploieşti va depune spre finanţare prin Programul Operaţional Regional Axa prioritară, Obiectiv specific 4.1, până în data de 29.03.2019, proiectul “REABILITARE BAZĂ MATERIALĂ TRANSPORT AUTO (DEPOU TRAMVAIE ŞI AUTOBAZĂ TROLEIBUZE ŞI AUTOBUZE)”. Având în vedere proiectele privind achiziţionarea de tramvaie, troleibuze şi autobuze electrice, precum şi faptul că, depoul de tramvaie şi autobaza de troleibuze şi autobuze nu corespund cerinţelor actuale de funcţionare şi sunt într-o stare avansată de degradare, este necesară reabilitarea şi consolidarea acestora. “Obiectivul major al proiectelor depuse pentru atragerea de fonduri europene pe axa de mobilitate, de către Primăria Municipiului Ploieşti, este reducerea emisiilor de CO2 şi implicit reducerea poluării. Vorbim de fluidizarea traficului, modernizarea parcului auto pentru transportul în comun, încurajarea folosirii transportului în comun, elemente care duc la reducerea poluării. Şi bineînţeles, de impactul pozitiv asupra aspectului zonei, prin modernizarea depourilor respective”, a declarat primarul Municipiului Ploieşti, domnul Adrian Florin Dobre. Prin acest proiect se vor realiza următoarele activităţi principale:  modernizarea depoului de tramvaie;Ø  construire autobază pentru troleibuze şi autobuze.Ø Reabilitarea bazei materiale şi de transport depou tramvaie-Găgeni are ca activităţi :  Modernizare clădire administrativă depou;Ø  Modernizare spaţii de garare/parcare a tramvaielor în incinta depoului;Ø  Modernizare hale reparaţii tramvaie;Ø  Modernizare instalaţii automatizate de spălat tramvaie;Ø  Modernizare fir contact Depou-Ieşire Castor;Ø  Modernizare cale de rulare Depou-Ieşire Castor;Ø  Modernizare staţii de redresare (4 buc) şi reţea de alimentare;Ø  Dotare cu mecanisme de ridicare (ridicătoare, poduri rulante), strung de bandaje, presa de bandaje,Ø strung universal, freza universală;  Achiziţie multifuncţional pentru tractare, deszăpezire, curăţare linie şi intervenţii la reţeaua de contact;Ø  Sisteme de încălzire şi ventilaţie corespunzătoare.Ø Construirea autobazei pentru troleibuze şi autobuze include următoarele activităţi:  realizarea clădirii administrative a autobazei;Ø  construirea spaţiilor de garare/parcare a mijloacelor de transport din incinta autobazei, inclusiv parcări,Ø reţea de contact pentru troleibuz;  instalarea de staţii de alimentare pentru autobuzele electrice;Ø  achiziţionarea/montajul de maşini-unelte şi echipamente de diagnostic pentru atelierele interne deØ reparaţii ale mijloacelor de transport public;  crearea instalaţiilor automatizate de spălat vehicule de transport public.