Campanie de recrutare şi identificare a persoanelor care sunt interesate de profesia de asistent maternal profesionist

Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
- au capacitate deplină de exerciţiu;
- prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
- au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament;
- au urmat cursurile de formare profesională organizate de către D.G.A.S.P.C. care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

Nu poate fi asistent maternal profesionist:
- persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
- părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
- persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

Procesul de evaluare a capacităţii solicitantului de a îngriji un copil se realizează în două etape: etapa evaluării iniţiale şi etapa de pregătire.

Etapa evaluării iniţiale presupune mai multe vizite ale membrilor echipei din cadrul Serviciului Asistenţi Maternali la domiciliul solicitantului şi discuţii separate cu fiecare membru al familiei solicitantului, cât şi cu toţi membrii familiei.
Etapa de pregătire implică participarea solicitanţilor selectaţi la un program de formare, în conformitate cu programa stabilită de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, care include module minime obligatorii şi module specializate. 
În vederea evaluării capacităţii de a deveni asistent maternal profesionist, persoanele interesate pot depune cereri la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, din Ploieşti, Şoseaua Vestului nr. 14-16, sau prin fax: 0244-586.100, e-mail dgaspcph@yahoo.com
Informaţii suplimentare privind procedura de obţinere a atestatului de asistent maternal profesionist, pot fi obţinute prin intermediul Serviciului Management de caz pentru asistenţi maternali profesionişti din cadrul D.G.A.S.P.C. Prahova:
Adresă: Ploieşti, Şoseua Vestului nr. 14-16, 
Telefon/ fax: 0244/ 586.100, 0244/ 511.400, interior 233
E-mail: ampdgaspcph@gmail.com.

foto:prahovaeconomica.ro