La Ploiesti va avea loc o dezbatere publică despre  arhitectură curriculară
Asociaţia „Ţine de noi”, Fundaţia Hanns Seidel, împreună cu partenerii regionali Asociaţia „InterEDU” şi Centrul educaţional de inspiraţie finlandeză „Yuppy Koti” organizează la Ploieşti dezbaterea publică privind arhitectura curriculară potrivită pentru România, care va avea loc pe 7 martie, începând cu ora 14, la Salonul de Cristal din incinta Hotelului Central.
Evenimentul se înscrie în calendarul de activităţi organizate sub egida „România Educată”, proiectul de reformă al Administraţiei Prezidenţiale în domeniul educaţiei. Cele cinci oraşe care vor găzdui dezbaterile (în perioada 27 februarie – 4 aprilie) sunt: Craiova, Iaşi, Ploieşti, Cluj şi Constanţa.
Principalele teme abordate în cadrul evenimentului de la Ploieşti vor fi: profilul absolventului şi cursivitatea lui în succesiunea ciclurilor de studii, competenţele-cheie dezvoltate prin planurile-cadru, interconectivitatea nivelurilor educaţionale şi adaptarea arhitecturii curriculare la nevoile elevilor şi ale comunităţii. 
 
Agenda evenimentului:
 
13:15 – 13:45 – Înregistrarea participanţilor;
14:00 – 15:00 - Sesiunea plenară introductivă – se vor prezenta proiectul, obiectivele, acţiunile asociate obiectivelor şi documentele supuse dezbaterii;
15:15 – 16:30 - Dezbateri în patru secţiuni de lucru simultane*:
1. Învăţământul preşcolar şi planurile-cadru pentru învăţământul primar – coordonator, Alexandra Anton
2. Planurile-cadru pentru învăţământul gimnazial şi dezvoltarea competenţelor-cheie - coordonatori, Corina Dumitrescu şi Gabriela Petri
3. Planurile-cadru pentru liceu, corelate cu profilul absolventului – coordonator, Corina Barbu
4. Corelarea profilului absolventului cu piaţa muncii – consultări cu mediul ONG şi cu mediul de afaceri – coordonator – Simona Stan
16:30 – 17:00 – Pauză de cafea
17:00 – 17:30 – Punctul de vedere al elevilor şi al organizaţiilor pentru tineret – adaptarea planurilor-cadru la nevoile şi la stadiile de dezvoltare psiho-emoţionale şi intelectuale ale elevilor
17:30 – 18:00 - Sesiunea plenară de închidere a dezbaterii – coordonatorii secţiunilor de lucru vor prezenta rezultatele atelierelor 
Moderator: Corina Popa
*Formatul secţiunilor simultane este inspirat din modelul TEDxSalon – se formează echipe constituite din maximum şapte speakeri profesionişti în domeniul propus de secţiune. Coordonatorul secţiunii prezintă invitaţii care vor lua cuvântul, asigură rigoarea, relevanţa şi coerenţa tematică a secţiunii şi alocă în prealabil fiecărui speaker o temă-cheie pentru subiectul abordat, pe care acesta o rezumă în scris şi o prezintă în maximum 4 minute. 20 de minute sunt alocate observaţiilor colegilor de secţiune, iar 30 de minute întrebărilor din public. Concluziile secţiunii vor fi sistematizate şi prezentate de coordonator în sesiunea plenară finală.
 
Speakerii şi invitaţii speciali vor fi anunţaţi şi prezentaţi progresiv, pe pagina de Facebook a evenimentului.
Înscrierea la dezbateri se realizează prin trimiterea unui e-mail la adresa intereduromania.eveniment@gmail.com . Toţi invitaţii care asistă integral la lucrările conferinţei vor primi diplome de participare.
 
Accesul invitaţilor se va face în intervalul 13:15 – 13:45, la intrarea principală a Hotelului Central, de pe Bulevardul Republicii, nr. 1, Ploieşti, 100008.
Dezbaterile locale abordează curriculumul naţional pentru nivelurile primar, gimnazial şi liceal, nefăcând obiectul consultărilor aspecte privitoare la alocarea orelor pentru materii.
Curriculumul Naţional este un concept-cheie în sistemul ştiinţelor educaţiei şi în practica educaţională contemporană, care integrează, pentru întreg sistemul de învăţământ preuniversitar: 
1. competenţele prestabilite pentru a fi urmărite în procesul didactic
2. conţinutul predat elevilor pentru a dobândi competenţele prestabilite – conţinuturile învăţării
3. sugestiile metodologice adecvate dobândirii competenţelor prestabilite, cu rol de orientare a procesului didactic
4. modalităţile prin care vor fi evaluate performanţele elevilor – standarde curriculare de performanţă, criterii de performanţă, – derivate din competenţele prestabilite şi din conţinuturile învăţării.
Curriculumul Naţional se concretizează în documente şcolare de tip reglator – planuri-cadru de învăţământ, programe şcolare – şi în alte categorii de produse curriculare – manuale şcolare alternative, pachete educaţionale, auxiliare curriculare. 
a. Planuri-cadru de învăţământ sunt documente curriculare reglatoare, în care sunt prevăzute domeniile disciplinare şi resursele de timp alocate acestora, pentru derularea procesului didactic, în concordanţă cu nivelurile de şcolaritate şi cu tipurile şi formele de învăţământ prevăzute de cadrul legislativ în vigoare. 
b. Programa şcolară este un document curricular reglator, care constă într-o organizare coerentă oferta educaţională a unui anumit domeniu disciplinar, în concordanţă cu statutul pe care acesta îl are în planul-cadru de învăţământ. 
c. Manuale şcolare – produse curriculare elaborate pe baza programei şcolare, cu rol de material-suport de învăţare pentru elev. 
d. Auxiliare curriculare – produse curriculare utilizate de cadrele didactice şi de elevi, în procesul didactic, pentru implementarea adecvată şi eficientă a Curriculumului Naţional.
 
Discuţiile vor avea ca punct de pornire profilul absolventului, clarificând modul în care se va construi acest profil până în 2030 (inclusiv pentru acele competenţe pe care nu le formăm în prezent). Odată configurat profilul absolventului, construcţia arhitecturii curriculare va pleca de la următoarele acţiuni prealabile:
1. Identificarea punctelor tari şi slabe ale curriculumului actual;
2. Construirea strategiei de acţiune;
3. Stabilirea orizontului de acţiune;
4. Realizarea planului de implementare a strategiei.
 
În concluzie, în viziunea noastră, orice discuţie despre reforma învăţământului românesc trebuie să înceapă prin identificarea scopului pe care actul educaţional trebuie să îl concretizeze. Cele trei funcţii ale educaţiei, axiologică, economică şi culturală, trebuie reintegrate şi redefinite în acord cu valorile naţionale şi europene pe care România şi le-a asumat. Viitoarea strategie îşi propune să răspundă la următoarele întrebări-cheie:
1. Care este profilul absolventului învăţământului românesc pe care ni-l dorim?
2. Câte dintre competenţele cheie sunt acoperite acum de planurile cadru?
3. Care sunt fracturile primar – gimnazial şi gimnazial - liceal?
4. Conţinuturile se succedă logic?
5. Pentru cine şi cum facem curriculumul – viziuni, obiective, acţiuni asociate obiectivelor.
 
Dezbaterile tematice regionale vizează deschiderea unui for de consultări publice referitor la o arhitectură curriculară adaptată nevoilor actuale ale elevilor şi ale societăţii.
Având în vedere importanţa consultării cât mai multor factori interesaţi de problematica reformării curriculare, mai ales de la nivel local, a prezentării unor situaţii şi experienţe concrete în legătură cu aceasta, ne face o deosebită plăcere să vă adresăm invitaţia de a participa la lucrările dezbaterii.
Bibliografie/ documente recomandate pentru studiu individual:
Rezultatele Proiectului „România Educată”, supuse dezbaterii publice (viziune şi strategie; rapoartele grupurilor de lucru tematice) - http://www.romaniaeducata.eu/rezultatele-proiectului/ (doar elementele relevante pentru discuţie)
Propunerile şi rezultate consultărilor realizate la nivel naţional (2018) de către Asociaţia „Ţine de Noi”, Fundaţia Hanns Seidel – România şi Coaliţia pentru Educaţie, legate de conţinutul planurilor-cadru pentru liceu
Planurile cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal (aflat în dezbatere) - http://programe.ise.ro/ 
European Parliament resolution of 12 June 2018 on modernisation of education in the EU - http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0247&language=EN&ring=A8-2018-0173 
 
Parteneri locali:
Teatrul “Ancuţa”
Clubul de pictură şi desen pentru copii "Micul Picasso"
Asociaţia “Iubesc Ploieştii”
Asociaţia Tinerilor din Liceul Nichita Stănescu "ATEENS"
Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Prahova
 
Mai multe despre eveniment AICI