3 proiecte internaţionale  ERASMUS la L.T.A.S.”Victor Slăvescu “ Ploiesti

L.T.A.S.Victor Slăvescu, Ploieşti a fost, este şi, sperăm că va fi preocupat să ofere elevilor săi o educaţie de calitate, prin implicarea elevilor în activităţile proiectelor Erasmus.

În momentul de faţă, şcoala noastră are în derulare 3 proiecte internaţionale: ​TALES OF THREE CULTURES, ​al cărui coordonator este Grecia, iar ţările partenere: România şi Turcia; ​CREATE, SHARE, LEARN, ​al cărui ​coordonator este Italia, iar partenerii sunt România, Bulgaria, Polonia, Grecia şi Portugalia şi cel de-al treilea proiect este coordonat de Turcia, cu partenerii România, Italia şi Lituania, cu tema ​FIGHTING WITH PEER BULLYING FOR DISADVANTAGED STUDENTS (DEZZOR)

Obiectivele commune ale proiectelor, indiferent de temă, este de colaborare, de acceptare a altor culturi, dar şi de socializare şi de stimulare a creativităţii. Astfel, primul proiect dezvoltă creativitatea copiilor, deoarece ei colaborează la scrierea unei cărţi în care vor fi prezentate aspectele culturii fiecărei ţări. Proiectul este o continuare a unei colaborări e-twinning şi implică schimburi de elevi pentru a cunoaşte cultura fiecărei ţări participante prin folosirea instrumentelor web, precum şi prin educaţia informală şi non-formală (vizite la muzee, jocuri, participări la dans şi evenimente muzicale). Rezultatele aşteptate vor fi tangibile şi intangibile. Rezultatele tangibile includ cartea privind patrimoniul cultural şi non-tangibil adoptarea de bune practici, dezvoltarea abilităţilor, dobândirea de experienţă în cooperarea transnaţională, cultivarea respectului faţă de diversitatea culturală.

CREATE, SHARE, LEARN ​propune o educaţie modernă, ​o viziune nouă prin schimbarea

mediului educaţional, şcolile fiind transformate în spaţii în care ideile Educational Makerspace (EM) şi Tinkering (TI) să devină metodologii didactice inovative. Astfel, se dezvoltă creativitatea şi educaţia vine în întampinarea nevoilor comunităţii. Alte obiective sunt acelea de a introduce în activitatea didactică utilizarea noilor tehnologii,atât din punct de vedere al mijloacelor didactice (tablete, roboţi, imprimante 3D), cât şi al metodelor de predare ce utilizează sistemul informatic (soft-uri educaţionale, platforme online). Şi proiectul ​FIGHTING WITH PEER BULLYING FOR DISADVANTAGED STUDENTS (DEZZOR) ​pune în valoare creativitatea elevilor, care devin scenarişti ai unei piese de teatru.

prin care combat hărţuirea şi comportamentul nedorit în diferite situaţii. Interdisciplinaritatea devine o metodă eficientă pentru a educa tinerii, dar şi pentru a-i motiva să se implice în activităţi, cum ar fi şi proiectarea de filme de scurt metraj. Prin aceste modalităţi, se urmăreşte decoperirea strategiilor care pot fi utilizate pentru a preveni comportamentele nedorite, îndrumarea elevilor spre o reală apartenenţă, dar şi o cooperare între şcoală, familie şi comunitate. Bineînţeles că se leagă şi noi prietenii!

Prin urmare, proiectele liceului nostru îmbunătăţesc educaţia, pentru că ajută la formarea elevilor, la desăvârşirea acestora, la perfecţiunea umană, cum spunea Kant, prin oferirea poibilităţilor de a-şi dezvolta creativitatea, de a colabora cu ceilalţi, de a comunica, de a cunoaşte şi de a accepta culturile altor ţări.

                             

        PLATON AMALIA MIHAELA