Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou.Oportunităţi prestări servicii cu deţinuţi
Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou oferă posibilitatea încheierii unor contracte de prestări servicii, având ca obiect folosirea la muncă, în condiţii avantajoase, a unor persoane private de libertate.
 
 Folosirea la muncă a persoanelor private de libertate se realizează în temeiul unui contract de prestări servicii încheiat între directorul penitenciarului (în calitatea de prestator) şi operatorul economic (în calitate de beneficiar).
 
 Parteneriatul cu unitatea noastre prezintă numeroase avantaje care pot conduce la  optimizarea performanţelor afacerii dumneavoastră, sens în care amintim:
 
 •Scutirea de obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, fondul de şomaj;
 
•Asigurarea unui număr constant de persoane private de libertate pe toată durata derulării contractului, ţinând cont de nevoile beneficiarului;
 
•Continuitatea serviciilor prestate pe întreaga perioadă de derulare a lucrărilor;
 
•Negocierea tarifelor în funcţie de complexitatea lucrărilor efectuate, durata contractului şi numărul de persoane private de libertate implicate;
 
•Folosirea la muncă a persoanelor private de libertate nu implică încheierea unor contracte cu acestea, ci doar încheierea unui contract de prestări servicii între beneficiar  şi directorul penitenciarului;
 
•Asigurarea pazei şi hranei persoanelor private de libertate de către administraţia penitenciarului, fără a implica costuri suplimentare din partea beneficiarului;
 
Documente necesare încheierii contractului de prestări servicii cu administraţia locului de deţinere, pentru persoanele juridice:
 
a) copie a certificatului de înregistrare şi a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial;
 
b) declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situaţiile prevăzute la art. 180-181 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 
c) dovada bonităţii financiare certificată prin bilanţ (balanţa de verificare);
 
d) declaraţie pe proprie răspundere că nu are obligaţii de plată restante către unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, autentificată la notariat;
 
e) copie BI/CI administrator
 
f) copie cod fiscal
 
Pentru informaţii suplimentare referitoare la posibilitatea încheierii contractelor de prestări servicii, vă rugăm să transmiteţi solicitările dumneavoastră la Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou, la adresa de e-mail ptargsor@anp.gov.ro sau fax 0244/380345.