La UPG Ploiesti va incepe sesiunea de vară a admiterii 2018

Dragi absolvenţi de liceu, marţi, 10 iulie, începe sesiunea de vară a admiterii 2018.

Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti organizează programe de studii atractive în domenii diverse la toate facultăţile:
- Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor: Mine petrol şi gaze, Inginerie geologică;
- Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică: Inginerie mecanică, Ingineria sistemelor, Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Inginerie şi management, Inginerie electrică;
- Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie: Inginerie chimică, Ingineria mediului
- Facultatea de Ştiinţe Economice: Administrarea afacerilor, Finanţe, Contabilitate, Cibernetică, statistică şi informatică economică, Management;
- Facultatea de Litere şi Ştiinţe: Limbă şi literatură, Informatică, Ştiinţe administrative, Ştiinţe ale educaţiei.

Pentru informaţii cu privire la calendarul admiterii şi documentele necesare înscrierii accesaţi link-ul
https://www.upg-ploiesti.ro/admitere-2018-licenta.

 

Sursa:Liga Studentilor UPG