Penitenciarul Ploieşti în colaborare cu Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou, a organizat, la Biblioteca Judeţeană ”Nicolae Iorga”  Ploieşti, o întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai instituţiilor publice

 

 Marţi, 26 iunie 2018, Penitenciarul Ploieşti în colaborare cu Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou, a organizat, la Biblioteca Judeţeană ”Nicolae Iorga” din Ploieşti, o întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai instituţiilor publice locale şi ai organizaţiilor neguvernamentale ce au ca obiect de activitate asistenţa  persoanelor private de libertate.

La eveniment au participat reprezentanţi ai Serviciului Educaţie şi Asistenţă Psihosocială din cadrul celor două unităţi penitenciare, delegaţi ai instituţiilor publice (Instituţia Prefectului Prahova, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Prahova, Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Prahova, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, Direcţia de Sănătate Publică Prahova, Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Ploieşti) şi ai organizaţiilor neguvernamentale colaboratoare (Asociaţia Râul Vieţii, Serviciul Umanitar pentru Penitenciare, Fundaţia Stânca Veacurilor, Fundaţia Pater Noster, Biserica Evanghelică, Fundaţia Filadelfia, Asociaţia E.D.I., Asociaţia Poliţiştilor Creştini, Asociaţia Lazuri).

 

Întâlnirea a avut drept scop stabilirea unui cadru comun de lucru între participanţii la discuţii, în vederea creşterii eficienţei intervenţiei recuperative a deţinuţilor, desfăşurate atât de specialiştii din cadrul unităţii de deţinere, cât şi de colaboratorii locali.

Obiectivele întâlnirii au vizat identificarea şi implicarea unui număr cât mai mare de parteneri sociali în procesul reintegrării postdetenţie, promovarea exemplelor de bună practică privind colaborarea interinstituţională, sensibilizarea opiniei publice cu privire la necesitatea implicării în procesul reintegrării sociale a deţinuţilor, în vederea prevenirii infracţionalităţii.

 

În cadrul evenimentului au fost prezentate prevederile Strategiei Naţionale de Reintegrare Socială a persoanelor private de libertate 2015-2019, au fost identificate dificultăţi în procesul de dezvoltare şi implementare a unui sistem integrat de sprijin pentru persoanele aflate în detenţie şi a fost subliniată importanţa serviciilor sociale în procesul de prevenire şi înlăturare a marginalizării sociale care reprezintă o cauză a comportamentului infracţional.

 Pentru succesul componentei de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, este necesar concursul comunităţii locale, în dubla ei calitate: de partener al sistemului penitenciar şi de beneficiar al întregului proces de reinserţie socială. Eforturile comune ale sistemului penitenciar şi ale colaboratorilor externi urmăresc utilizarea eficientă a timpului petrecut în spaţiul de detenţie, precum şi creşterea şanselor de incluziune socială a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate.