Comunicat SGU PLOIEŞTI. Obţinere fonduri nerambusabile pentru achiziţie autovehicul integral electric
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate în interes public reprezintă o prioritate în activitatea societăţii noastre. Aceasta se realizează şi prin înnoirea parcului auto al societăţii, respectiv prin dotarea acestuia cu autovehicule şi utilaje noi care corespund cerinţelor în domeniu privind reducerea poluării.
Pornind de la această premisă, societatea noastră a reuşit să obţină fonduri nerambursabile, sub forma unui ecotichet, pentru achiziţionarea unui autovehicul integral electric, în cadrul „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024”.
Suntem deosebit de încântaţi de rezultatul demersurilor noastre pe care le vom continua şi în perioada următoare, având în vedere necesitatea de adaptare a societăţii la cerinţele pieţei şi, implicit, la solicitările cetăţenilor.