Actiuni ale Politiei Locale Ploiesti

 

Încălcarea normelor de convieţuire socială sancţionată de poliţiştii locali

Poliţiştii locali din cadrul Serviciul Ordine Publică au desfăşurat, în perioada 10 -15.04.2018, acţiuni de asigurare a ordinii şi liniştii publice, de respectare a dispoziţiilor privind gospodărirea municipiului - reglementate de H.C.L. nr. 228/2006, intensificând activităţile de patrulare în perimetrul zonelor de agrement.

Astfel, poliţiştii locali au constatat şi sancţionat faptele contravenţionale depistate pe raza municipiului, respectiv tulburarea liniştii publice, abandonul deşeurilor menajere în alte locuri decât cele special amenajate, aruncarea cojilor de seminţe pe căile de comunicaţii, consum de alcool pe domeniul public, aplicând 99 de amenzi, în valoare totală de 10.300 lei.

Reţelarii ploieşteni, amendaţi de Poliţia Locală

Poliţia Locală Ploieşti prin Serviciul Disciplină în Construcţii a efectuat, în zilele de 12 şi 13 aprilie 2018, controale pe raza muncipiului cu privire la respectarea prevederilor legale de către furnizorii de utilităţi, care execută lucrări de intervenţie la reţelele edilitare.

Poliţiştii locali au constatat nereguli în cazul lucrărilor executate pe străzile Cavalului/Lupeni, Cornăţel, Vasile Conta, Chimiei/Matei Basarab, Carol Davila. În consecinţă, pentru nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor, refacerea necorespunzătoare a covorului asfaltic şi nerespectarea procedurii de readucere a domeniului public la starea iniţială, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 12.000 lei - conform H.C.L. nr. 337/2008 privind stabilirea modalităţii de executare a lucrărilor de reparaţii pe domeniul public şi privat al municipiului Ploieşti.