Personalul Inspecţiei de Prevenire din cadrul I.S.U. Prahova a început controalele de prevenire la unităţile de cult din judeţ

Personalul Inspecţiei de Prevenire din cadrul I.S.U. Prahova a început controalele de prevenire la unităţile de cult din judeţ, precum şi la cele destinate cazării persoanelor din incinta ansamblurilor mănăstireşti. Preoţii au fost avertizaţi de către pompieri să limiteze accesul credincioşilor în biserici, să fixeze uşile de acces pe poziţia deschis şi să scoată covoarele din interiorul bisericilor. Totodată, preoţii vor fi obligaţi să instruiască participanţii la slujbe asupra necesităţii păstrării calmului şi evacuării în ordine a lăcaşului de cult în cazul producerii unui incendiu. La slujbele religioase de Sfânta Înviere enoriaşii trebuie informaţi asupra faptului că lumânările aprinse trebuie ţinute la distanţă de haine, păr, mobilier, coroane sau alte obiecte de cult din materiale combustibile din interiorul bisericii.

Sursa:www.vptv.ro ( Valea Prahovei TV )