54 unităţi de învăţământ din Prahova nu deţin autorizaţie de securitate la incendiu
Comunicat ISU PRAHOVA
În fiecare an, se execută controale şi verificări la unităţile de învăţământ din judeţ, unde identificăm neconformităţi pe linia apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile, depunem eforturi, împreună cu factorii de răspundere de la nivel local şi judeţean, pentru remedierea acestora cât mai rapid cu putinţă şi, acolo unde este cazul, aplicăm măsura sancţionării contravenţionale a responsabililor.
Atunci când este posibil, controalele desfăşurate includ şi executarea de exerciţii de alarmare-evacuare, cu angrenarea elevilor, studenţilor, cadrelor didactice şi personalului auxiliar, pentru formarea deprinderilor acestora în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.
Totodată, concomitent cu acţiunile de verificare s-au executat şi activităţi de informare preventivă şi educare a elevilor asupra modului de comportare în cazul producerii unui incendiu sau a altor situaţii de urgenţă. 
Unităţile de învăţământ reprezintă o categorie aparte, prin prisma faptului că aceste categorii de obiective sunt frecventate de acelaşi public. Prin activităţile de informare preventivă pe care instituţia noastră le desfăşoară, s-a încercat ca  beneficiarii (preşcolarii, elevii, studenţii şi personalul) să cunoască specificul clădirii, unde sunt amplasate mijloacele de apărare împotriva incendiilor, căile de evacuare, locul de întâlnire în caz de incendiu etc.
De asemenea, echipajele de pompieri militari efectuează periodic misiuni de recunoaştere în teren, la instituţii de învăţământ, verificând căile de acces la aceste obiective, sursele de alimentare cu apă, reţelele de hidranţi, mijloace de primă intervenţie şi alte aspecte de interes operativ.
Toate aceste activităţi, desfăşurate sub coordonarea cadrelor unităţii noastre, au ca scop asigurarea climatului de siguranţă în şcoli, dar şi instruirea copiilor, tinerilor şi personalului din cadrul unităţilor de învăţământ cu privire la modul corect de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă.
În perioada următoare, specialiştii noştri vor continua executarea activităţilor specifice de control şi îndrumare, atât pentru asigurarea începerii anului şcolar în siguranţă, cât şi pentru asigurarea respectării măsurilor de prevenire a incendiilor. 
Din evidenţele actuale, la nivelul judeţului Prahova funcţionează fără a deţine autorizaţie de securitate la incendiu un număr de 54 de clădiri cu destinaţia de unităţi de învăţământ, pe care le regăsiţi în lista alăturată, fiind vorba despre clădiri cu destinaţia de internat, săli de sport, corpuri de clădiri şi clădirea şcolii, atât din cadrul unor şcoli primare şi gimnaziale, cât şi din cadrul unor grădiniţe şi licee de pe raza judeţului nostru.
Până în prezent, din totalul de 856 de clădiri, 164 de clădiri cu destinaţia de unităţi de învăţământ au obţinut autorizaţia de securitate la incendiu, 54 funcţionează fără a deţine autorizaţie de securitate la incendiu, iar 638 nu fac obiectul avizării.
De menţionat este faptul că deţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu nu exclude riscul producerii unui incendiu, aşa cum nici lipsa acestui document administrativ nu maximizează riscul producerii. Acest aspect nu exclude necesitatea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu, specialiştii fiind într-o continuă activitate de actualizare şi identificare a clădirilor care necesită autorizaţie de securitate la incendiu şi îndrumarea 
administratorilor acestora referitor la documentele ce trebuie întocmite pentru obţinerea autorizaţiei.
Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu se eliberează pentru construcţii noi sau pentru dezvoltarea (extinderea), modernizarea ori pentru schimbarea destinaţiei celor existente (art. 30, alin. 1 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare).
Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării/autorizării privind securitatea la incendiu se stabilesc în funcţie de categoria de importanţă, regimul de înălţime, destinaţie, suprafeţe construite desfăşurate, număr de utilizatori, etc.
Precizăm că unităţile de învăţământ nu intră sub incidenţa H.G. nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionarii ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu, în sensul în care nu poate fi dispusă măsura complementară de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor care nu au autorizaţie de securitate la incendiu.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă îşi manifestă disponibilitatea acordării asistenţei tehnice de specialitate în vederea obţinerii avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu.

Clădirile din evidenţă care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu

 1. Colegiul Naţional Alexandru Ioan Cuza Ploieşti – sală de sport – Mun. Ploieşti, str. Trei Ierarhi, nr. 10;

 2. Grădiniţa cu program prelungit nr. 28 – Corp A – Mun. Ploieşti, str. Mărăşeşti, nr. 58;

 3. Colegiul Naţional Pedagogic „Regina Maria” – A3 – Internat - Mun. Ploieşti, str. Nicolae Iorga, nr.7;

 4. Grădiniţa cu Program Prelungit şi Program Normal “Crai Nou” – Mun. Ploieşti, str. Bobâlna nr. 44;

 5. Liceul Tehnologic De Transporturi – corp C1 - Mun. Ploiesti, str. Văleni nr.144 G;

 6. Şcoala Gimnazială “I.A. Bassarabescu” – şcoală gimnazială - Mun. Ploieşti, Aleea Strunga, nr.2;

 7. Şcoala Gimnazială Grigore Moisil Ploieşti – sală de sport - Mun. Ploiesti, Aleea Laurilor, nr.2A;

 8. Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Municipiul Ploieşti – sală de sport - Mun. Ploieşti, bld. Bucureşti, nr.25 A;

 9. Şcoala Gimnazială “Profesor Nicolae Simache” Municipiul Ploieşti - Mun. Ploieşti, str. Malu Roşu, nr. 102;

 10. Şcoala Gimnazială “Sfântul Vasile” Ploieşti - Mun. Ploieşti, B-dul Republicii, nr. 159A;

 11. Liceul Teoretic Grigore Tocilescu Mizil – C3, sală de sport - Oraşul Mizil, str. Nicolae Bălcescu, nr. 111-113;

 12. Liceul Teoretic Grigore Tocilescu Mizil – C6, corp C - Oraşul Mizil, str. Nicolae Bălcescu, nr. 111-113;

 13. Şcoala Gimnazială „Nichita Stănescu” Comuna Ceptura – Corp 1, Comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, str. Principală, nr. 260;

 14. Şcoala Gimnazială „Nichita Stănescu” Comuna Ceptura - Grădiniţa cu Program Normal, Sat Ceptura De Jos, nr. 257.

 15. Şcoala Gimnazială “Erou Sergent Grigore Ioan” Comuna Dumbrăveşti - Comuna Dumbrăveşti, satul Dumbrăveşti, strada Principală, nr. 70;

 16. Şcoala Gimnazială “Erou Sergent Grigore Ioan” Comuna Dumbrăveşti - Şcoala Gimnazială, Comuna Dumbrăveşti, satul Plopeni - Sat, strada Principală, nr. 426;

 17. Colegiul Mihail Cantacuzino, Oraşul Sinaia - Grădiniţa Cu Program Normal "George Enescu" – oraşul Sinaia, bl. Carol I, nr.36;

 18. Şcoala Gimnazială, Comuna Scorţeni - Grădiniţa Cu Program Prelungit, Comuna Scorţeni - Comuna Scorţeni, sat Scorţeni, str. Şcolii, nr. 3;

 19. Şcoala Gimnazială, Comuna Scorţeni - com. Scorţeni, sat Sîrca, str. I.L. Caragiale, nr. 12

 20. Şcoala Gimnazială nr. 1, Comuna Telega - Şcoala Gimnazială nr. 2 "Alexandru Popescu-Telega"- Comuna Telega;

 21. Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” comuna Gorgota - Grădiniţa Cu Program Normal - comuna Gorgota, sat Potigrafu;

 22. Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” comuna Gorgota - Grădiniţa Cu Program Normal - comuna Gorgota, sat Gorgota

 23. Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” comuna Gorgota - Şcoala Gimnazială - comuna Gorgota, sat Poienarii Apostoli;

 24. Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” comuna Gorgota - Grădiniţa Cu Program Normal - comuna Gorgota, sat Poienarii Apostoli;

 25. Şcoala Gimnazială „ing. Gheorghe Pănculescu ” – Oraş Vălenii de Munte, Str. Berceni nr.18;

 26. Şcoala Gimnazială Boldeşti-Grădiştea – corp A - Comuna Boldeşti Grădiştea, satul Boldeşti, nr. 25;

 27. Şcoala Gimnazială Comuna Brazi - Comuna Brazi, satul Brazii de Sus, strada Lalelelor nr.6;

 28. Şcoala Gimnazială Comuna Brazi - Grădiniţa Cu Program Normal, Sat Băteşti, Comuna Brazi - Comuna Brazi, satul Băţeşti;

 29. Şcoala Gimnazială Comuna Brazi - Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit, Comuna Brazi - Comuna Brazi, satul Brazii de Jos;

 30. Şcoala Gimnazială Comuna Brazi - Grădiniţa Cu Program Normal, Sat Negoieşti, Comuna Brazi - Comuna Brazi, satul Negoieşti;

 31. Şcoala Gimnazială “Învăţător Radu Ion”- corp A - Comuna Albeşti – Paleologu, sat Vadu Părului, nr. 700A;

 32. Şcoală Profesională, Comuna Bălţeşti – Comuna Bălţeşti, satul Bălţeşti;

 33. Şcoală Profesională, Comuna Bălţeşti - Grădiniţa Cu Program Normal, Comuna Bălţeşti – Comuna Bălţeşti, satul Bălţeşti;

 34. Şcoala Gimnazială, Sat Buda, Comuna Râfov - Şcoala Primară, Sat Palanca – Comuna Râfov, satul Palanca;

 35. Şcoala Gimnazială, Sat Buda, Comuna Râfov - Şcoala Gimnazială Râfov (Mălăieşti) – Comuna Râfov, satul Râfov;

 36. Şcoala Gimnazială Comuna Ariceştii Rahtivani – Şcoala Gimnazială Comuna Ariceştii Rahtivani corp A – comuna Ariceştii Rahtivani, sat Ariceştii Rahtivani

 1. Şcoala Gimnazială Comuna Poienarii Burchii - Şcoala Gimnazială Comuna Poienarii Burchii – comuna Poienarii Burchii, sat Poienarii Burchii

 2. Şcoala Gimnazială Comuna Poienarii Burchii - Şcoala Gimnazială, Sat Ologeni, Comuna Poienarii Burchii – comuna Poienarii Burchii, sat Ologeni;

 1. Şcoala Gimnazială Comuna Poienarii Burchii - Şcoala Primară, Sat Poienarii Rali, Comuna Poienarii Burchii – comuna Poienarii Burchii, sat Poienarii Ralii;

 1. Creşa nr.39, municipiul Ploieşti, strada General Eremia Grigorescu, nr.11 – Creşa nr.10, municpiul Ploieşti, str.Rărişte, nr.62;

 1. Şcoala Gimnazială "Învăţător Radu Ion" , Sat Vadu Părului, Comuna Albeşti-Paleologu - Şcoala Gimnazială "Învăţător Radu Ion" , Sat Vadu Părului, Comuna Albeşti-Paleologu – corp B, comuna Albeşti-Paleologu, sat Vadu Părului;

 1. Şcoala Gimnazială "Nicolae Bălcescu", Municipiul Ploieşti - Şcoala Gimnazială "Nicolae Bălcescu", Clădire Sport – municipiul Ploieşti;

 1. Asociaţia Şcoala Dumitru Florea - Grădiniţa "Excelsis" – municipiul Ploieşti;

 1. Asociaţia Centrul De Educaţie, Cercetare Şi Inovaţie Seva – grădiniţa Seva – comuna Blejoi;

 1. Liceul Tehnologic UCECOM Spiru Haret – liceu – municipiul Ploieşti;

 1. Liceul Tehnologic Constantin Istrati – liceu – municipiul Câmpina, str. Griviţei, nr. 91.

 1. Liceul Tehnologic ,,Tase Dumitrescu,, oras Mizil – corp ,,10 săli,, , str.Mihai Bravu, nr.116, oraş Mizil

 1. Liceul teoretic ,,Grigore Tocilescu,, - Gradinita cu program normal nr. 1, str. Blajului, nr.2, oraş Mizil

 1. Gradinita cu program prelungit nr.5 Mizil – oras Mizil, str.Teilor, nr.16

 1. Şcoala Gimnazială Centrală, Municipiul Câmpina - Şcoala Gimnazială Centrală Municipiul Câmpina – municipiul Câmpina;

 1. Şcoala Gimnazială nr. 2 oraşul Comarnic - Grădiniţa Cu Program Normal Nr.2 – oraşul Comarnic;

 1. Şcoala Gimnazială Sat Buda Comuna Râfov - Şcoala Gimnazială Sat Buda Comuna Râfov – comuna Râfov, sat Buda;

 1. Şcoala Gimnazială Sat Buda Comuna Râfov – Şcoala Primară Sat Sicrita – comuna Râfov, sat Sicrita;

 1. Grădiniţa cu Program Prelungit "Sf.Mucenic Mina", Municipiul Ploieşti - municipiul Ploieşti, str. Slt. Erou Moldoveanu Marian, nr. 14,

Foto ilustrativ