Prefectura Prahova a premiat elevii de gimnaziu participanţi la etapa judeţeană a concursului ”Memoria Holocaustului”
Nu trebuie să uităm dreptul la viaţă, demnitate şi umanitate furat victimelor Holocaustului.
Una dintre cele mai mari tragedii ale istoriei secolului al XX-lea a constituit-o Holocaustul, ce a vizat exterminarea populaţiei evreieşti de către regimul nazist din Germania, din motive de ură rasială.
Pentru că amintirea victimelor Holocaustului trebuie să rămână veşnic în memoria şi în inimile noastre, miercuri, 30 august a.c., prefectul Virgiliu- Daniel Nanu şi subprefectul Emil Drăgănescu au premiat elevii participanţi la concursul ”Memoria Holocaustului”, pentru etapa în care şi-au reprezentat şcoala la nivel judeţean.
Evenimentul de premiere a avut loc la Palatul Administrativ, în cadrul Cancelariei Prefectului, unde au fost prezenţi atât cei 11 elevi premiaţi (conform tabelului ataşat), cât şi profesorii îndrumători ai acestora.
Anchor Momentul premierii a fost urmat de vizitarea şi prezentarea fiecărei lucrări în parte de către propriul autor. Expoziţia cu cele 11 lucrări a putut fi admirată în holul Instituţiei Prefectului Judeţul Prahova timp de mai bine de o lună de zile.
Începând cu anul şcolar 2022-2023 concursul „Memoria Holocaustului” este organizat de Ministerul Educaţiei, în colaborare cu Inspectoratele Şcolare Judeţene, concursul este unic în Europa şi pune în valoare creativitatea elevilor, având următoarele obiective:
Prezentarea şi înţelegerea problematicii Holocaustului, a consecinţelor şi a semnificaţiei acestuia prin încălcarea brutală şi violentă a drepturilor fundamentale ale oamenilor şi, în principal, a dreptului primar natural al omului - dreptul la viaţă.
Formarea şi dezvoltarea unui comportament tolerant, democratic, a spiritului civic, a acceptării diversităţii, a deprinderilor de participare la viaţa unei societăţi lipsită de orice fel de manifestări de rasism, violenţă, discriminare, intoleranţă şi antisemitism.
Cultivarea abilităţilor elevilor de înţelegere a complexităţii lumii contemporane, de acceptare necondiţionată a celuilalt, de comportament dezirabil într-o societate democratică.
Evaluarea competenţelor elevilor privind înţelegerea modului în care mass-media, în toate formele sale, prezintă acest fenomen istoric.
Cunoaşterea, interpretarea şi evaluarea semnificaţiei surselor istorice de diferite tipuri.
Evaluarea unor forme originale de manifestare a elevilor în domeniul literaturii şi educaţiei plastice.
Totodată, reamintim faptul că începând de anul trecut (2022) concursul are o semnificaţie aparte, întrucât în 2022 a fost aprobată introducerea cursului ”Istoria evreilor. Holocaustul„ în trunchiul comun/planurile-cadru de învăţământ.
Instituţia Prefectului - Judeţul Prahova