Admitere în sistemul penitenciar 2023 la Penitenciarul de Femei Ploieşti - Târgşorul Nou

Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou selecţionează candidaţi pentru instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care pregătesc personal pentru sistemul administraţiei penitenciare, sesiunea de admitere 2023, după cum urmează:

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR

 

     1.Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

    Facultatea de Poliţie, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică – penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani,  20 locuri (bărbaţi şi femei). 

Pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare în cadrul instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, condiţiile generale şi specifice de admitere, etapele care trebuie parcurse de fiecare candidat precum şi documentele ce trebuie depuse la dosarul de înscriere sunt precizate în anunţurile publicate pa pagina web a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor www.anp.gov.ro – secţiunea Carieră/ Admitere în instituţii de învăţământ/ Admitere 2023.

Informaţii  suplimentare se pot obţine de pe pagina oficială a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor www.anp.gov.ro - sau telefonic la numărul  0244/381254, 380770/ Fax: 0244/380345 int.144, Biroul Resurse Umane şi Formare Profesională – Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou.

Comunicat  Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou