UPG  Ploieşti marchează etapa de finalizare a procesului de implementare a proiectului intitulat ”Modernizare, dotare şi recompartimentare interioară la UPG Ploieşti – corp I”
   Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti marchează etapa de finalizare a procesului de implementare a proiectului intitulat ”Modernizare, dotare şi recompartimentare interioară la UPG Ploieşti – corp I”, proiect finanţat din fonduri europene, prin programul Plan Operaţional Regional 2014 – 2020.
Beneficiile aduse de acest proiect în valoare de cca. 6 milioane Euro se traduc prin dotarea laboratoarelor Facultăţii de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie cu echipamente moderne, de ultimă generaţie, în valoare de peste 4 milioane de Euro dar şi prin reabilitarea tuturor spaţiilor de învăţământ aferente acestei facultăţi.
Cu ocazia evenimentului de inaugurare a acestei infrastructuri veţi putea fi printre primii vizitatori ai unor echipamente de excepţie, dintre care amintim Microscopul electronic de baleiaj care permite printre altele vizualizarea unor zone cu dimensiuni de un milion de ori mai mici decât un milimetru, ansamblul de echipamente care permite verificarea completă a calităţii combustibililor auto sau cel destinat determinării conţinutului de pesticide din alimente.
Prin implementarea acestui proiect, infrastructura educaţională dar şi cea de cercetare a Facultăţii de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, este pregătită să răspundă provocărilor secolului 21 legate de o bună pregătire practică a studenţilor. 
Aşadar, vă invităm in zilele de 29-30 iunie, să ne fiţi alături la inaugurarea acestei infrastructuri, să ne fiţi sprijin în diseminarea acestei realizări şi a informaţiilor pe care cu drag le oferim mass mediei şi prin amabilitatea dumneavoastră comunităţii locale. Ataşăm programul evenimentului care cuprinde timp alocat unei conferinţe de presă pentru Q&A.
Comunicat de presă: Conf.univ.dr. Mirela Dulgheru – Purtător de Cuvânt U.P.G. Ploieşti
Foto ilustrativ