Doi studenţi ploieşteni propun două proceduri tehnice noi şi în dezvoltare, pe care doresc să le breveteze şi să participe cu acestea la MIT CLIMATE & ENERGY PRIZE 2024
Doi studenţi ploieşteni propun două proceduri tehnice noi şi în dezvoltare, pe care doresc să le breveteze şi să participe cu acestea la MIT CLIMATE & ENERGY PRIZE 2024 , Cambridge, MA (https://cep.mit.edu/), cea mai prestigioasă compeţiţie de start-upuri pentru studenţi în domeniul energiei regenerabile şi a dezvoltării de tehnologii şi soluţii inovative pentru reducerea amprentei de carbon. Este vorba de Oprişescu-Dulgheru Andrei Ştefan, student anul doi în cadrul Universităţii Petrol - Gaze din Ploiesti la specializarea de Inginerie de Petrol si Gaze  şi Răduţă Petrescu Andrei student tot în anul doi, la Universitatea Politehnica Bucureşti, specializarea Inginerie Electrică.
Aceştia au participat în perioada 25-28 Mai 2023, la INTERNATIONAL STUDENT SCIENTIFIC COMMUNICATIONS SESSION „BLACK SEA STUDENT SYMPOSIUM”, 4th EDITION 25th-28th MAY 2023, PLOIEŞTI, PRAHOVA.
Alături de studenţii români au participat reprezentanţi a mai multor universităţi de prestigiu din domeniu printre care Suez University of Egypt si Technical University of Denmark. 
Lucrarea ştiinţifică a studenţilor ploieşteni, Oprişescu-Dulgheru Andrei Ştefan şi Răduţă Petrescu Andrei, s-a remarcat prin faptul că a adus în atenţia comisiei de evaluare două proceduri tehnice noi cu potential de dezvoltare.
Proiectul propus de aceaştia “HydroShift: decarbonizing the fossil fuel industry” urmăreşte cercetarea şi dezvoltarea unor modalităţi de reducere a amprentei de carbon asociată operaţiunilor de exploatare a combustibililor fosili prin folosirea Hidrogenului ca sursa de energie nepoluantă.
 În cadrul simpozionului cei doi au argumentat fezabilitatea teoretică a  două proceduri care până la data de 27 Mai 2023 nu figurează ca fiind patentate, utilizate sau în curs de dezvoltare de către nicio entitate publică sau privată. Acestea fiind: 
1. Folosirea Pilelor de combustie pe bază de Hidrogen în asigurarea şi producerea energiei electrice necesare funcţionării Platformelor Petroliere Offshore.
2. Refolosirea apei de proces utilizată în procesul de rafinare al petrolului pentru producerea Hidrogenului.
 Rectorul Universităţii Petrol - Gaze din Ploiesti , conf. univ. dr. ing. Alin Diniţă i-a asigurat pe cei doi tineri de suportul financiar şi formularistic  în drumul spre înregistrarea procedurii propuse la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi, pentru început, i-a sfătuit pe cei doi studenţi să înregistreze producţia ştiinţifică la Departamentul Cercetare din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti pentru a avea garanţia apărării dreptului de propietate intelectuală.
 
Sursă:Comunicat Conf. univ. dr. Mirela Dulgheru- Purtător de Cuvânt U.P.G. Ploieşti