Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou selecţionează candidaţi pentru instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

Admitere în sistemul penitenciar 2023 

            Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou selecţionează candidaţi pentru instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care pregătesc personal pentru sistemul administraţiei penitenciare, sesiunea de admitere 2023, după cum urmează:

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR 

     1. Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" Sibiu

   Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, domeniul de licenţă Contabilitate, Specializarea Contabilitate şi Informatică de gestiune/Finanţe-contabilitate, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani, 1 loc (bărbaţi şi femei)

2. Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" Bucureşti

   Facultatea de Comandă şi Stat Major, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, Specializarea Logistică, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani, 3 locuri (bărbaţi şi femei)

3. Academia Tehnică Militară "Ferdinand I" Bucureşti

   Facultatea de Comunicaţii şi Sisteme Electronice pentru Apărare şi Securitate, domeniul de licenţă Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, Specializarea Comunicaţii pentru apărare şi securitate, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani, 2 locuri (bărbaţi şi femei)

  Facultatea de Sisteme Informatice şi Securitate Cibernetică, domeniul de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Specializarea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani, 3 locuri (bărbaţi şi femei)

  Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu şi Mecatronică, domeniul de licenţă Inginerie Civilă, Specializarea Construcţii şi fortificaţii, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani, 3 locuri (bărbaţi şi femei)

Pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare în cadrul instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, condiţiile generale şi specifice de admitere, etapele care trebuie parcurse de fiecare candidat precum şi documentele ce trebuie depuse la dosarul de înscriere sunt precizate în anunţurile publicate pa pagina web a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor www.anp.gov.ro – secţiunea Carieră/ Admitere în instituţii de învăţământ/ Admitere 2023.

 

Sursă:Comunicat Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou

Foto ilustrativ/republiknews.ro