LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL ”DARE TO START! – Dezvoltarea Antreprenoriatului prin Resurse umane Educate”

Asociaţia "PartNET - Parteneriat Pentru Dezvoltare Durabilă", în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Agrafics Communication SRL, Judeţul Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Municipiul Ploieşti şi Asociaţia Europa Pentru Dezvoltare Umană anunţă lansarea proiectului cu titlul DARE TO START! – Dezvoltarea Antreprenoriatului prin Resurse umane Educate, cod MySMIS 104118, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman.                   

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea antreprenoriatului şi creşterea ocupării pe cont propriu în mediul urban la nivelul regiunii Sud Muntenia, prin înfiintarea a 73 de întreprinderi cu profil non-agricol, în vederea creării de noi locuri de muncă durabile şi de calitate şi promovării mobilităţii lucrătorilor.

Proiectul se va implementa în regiunea Sud Muntenia, în oraşe din următoarele judeţe: Dâmboviţa, Prahova, Ialomiţa, Teleorman, Argeş, Giurgiu, Călăraşi.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 36 de luni, în intervalul 15 Ianuarie 2018 – 14 Ianuarie 2021, iar principalele rezultate preconizate sunt:

-   7 campanii judeţene de informare;

-   600 de persoane selectate în grupul ţintă, ce vor participa la cursul de Competenţe Antreprenoriale, certificate ANC;

-   600 de planuri de afaceri analizate şi evaluate;

-   73 de planuri de afaceri selectate;

-   73 de stagii de practică organizate;

-   73 de persoane beneficiare de cursul Comunicare în Limba Engleza şi cursul Competenţe IT;

-   73 firme înfiinţate şi funcţionale;

-   73 de subvenţii acordate pentru înfiinţare afaceri;

-   146 de locuri de muncă create;

Valoarea totală a proiectului este de 17.817.204,60 lei, din care 15.106.016,32 lei contribuţia Uniunii Europene şi 2.637.319,88 lei contribuţie din bugetul naţional.

Dezvoltarea resurselor umane reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale unei creşteri economice sustenabile, iar proiectul ”DARE TO START! – Dezvoltarea Antreprenoriatului prin Resurse umane Educate”, răspunde acestei necesităţi prin furnizarea de acţiuni complexe, generând un efect pozitiv asupra economiei locale şi regionale.