Sumă record acordată de Consiliul Judeţean Prahova pentru activităţi nonprofit
Sumă record acordată de Consiliul Judeţean Prahova pentru activităţi nonprofit!
Proiectul privind finanţările nerambursabile pentru ONG-uri şi Ghidul solicitantului, lansate în dezbatere publică
 
 Consiliul Judeţean Prahova susţine şi în acest an proiectele pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, acordând, din bugetul propriu, suma record de 3.000.000 de lei. Finanţarea nerambursabilă este alocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005
 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile din fonduri publice ale judeţului Prahova pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pe anul 2023 şi a Ghidurilor solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Prahova pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pe anul 2023 se află în transparenţă decizională şi poate fi consultat pe site-ul CJ Prahova: https://cjph.ro/consiliul-judetean-prahova-anunta-deschiderea-procedurii-de-transparenta-decizionala-a-procesului-de-elaborare-a-proiectului-urmatorului-act-administrativ-cu-caracter-normativ-proiect-de-hotarare-p/
 Domeniile propuse pentru 2023 sunt:
 Cultură şi Învăţământ, 
Sănătate; 
Social 
 Tineret; 
 Protecţia Mediului; 
 Sportul pentru toţi; 
 Sport de performanţă.
 Pentru primele şase enumerate, sumele alocate pentru proiectele individuale vor fi cuprinse între 5.000 lei şi 30.000 de lei, în timp ce pentru Sportul de performanţă, valorile pe care trebuie să le aibă o propunere eligibilă trebuie să fie cuprinse între 100.000 lei şi 1.500.000 lei. 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, pot fi trimise:
 prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei accesând linkul: https://cjph.ro/wp-content/uploads/2022/07/FORMULAR_PENTRU_COLECTARE_DE_PROPUNERI_SUGESTII_OPINII_CU_VALOARE_DE_RECOMANDARE.docx
 ca mesaj în format electronic, la adresa de e-mail informatii@cjph.ro pe adresa poştală Ploieşti, Bd. Republicii nr. 2-4 sau   prin depunere la registratura Consiliului Judeţean Prahova, situată la Intrarea B, parter, cam. 61, Palatul Administrativ, până la data de 20 martie 2023
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre, în cazul în care acest lucru este cerut de o asociaţie legal constituită sau de către o altă instituţie publică, până la data de  18 aprilie 2023.  
Informaţii suplimentare puteţi obţine la: telefon: 0244 514 545 int. 126, 0244 526 498 sau prin e-mail: informatii@cjph.ro
 
Sursa: CJ Prahova