Ploieşti, oraşul în care un sofer de tir  îşi permite să parcheze pe domeniul public

Azi, în jurul orei 15.00 un cititor ne-a trimis 3 poze şi o filmare privind parcarea unui tir (pe spaţiul public), în faţa magazinului Lidl Nord.

Staţionarea interzisă şi avizele la control...

Potrivit unei HCL Ploieşti din data de 29.03.2011 (http://www.ploiesti.ro/Proiecte%20hotarari/2011/Proiect%20HCL%20trafic%20greu%2029%2003%202011.pdf, acestea nu au voie să circule pe raza mun. Ploieşti (fără un aviz şi într-un anumit interval de timp respectiv în anumite condiţii).

Să rezumăm

“Luând în considerare: -Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195 din 12 decembrie 2002 republicată, privind circulaţia pe drumurile publice; - Hotărârea de Guvern nr.1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; -Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005, privind protecţia mediului. În conformitate cu prevederile Legii nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţilor, modificată şi completată; În temeiul art.36 alin.2 lit. “b” şi lit. “c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

Circulaţia autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone în zona interzisă circulaţiei (ZONA A), sau circulaţia în zona restricţionată în intervalul orar 600 – 2200, fără a deţine autorizaţie de acces valabilă, precum şi circulaţia pe un alt traseu decât cel pentru care s-a eliberat autorizaţie de acces, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 2500 lei. Staţionarea, parcarea sau gararea autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe spaţiul public al municipiului Ploieşti constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 2.500 lei. Utilizarea de către autovehiculele care efectuează transport de persoane a altor staţii decât cele aprobate pentru urcarea/coborârea călătorilor, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 2.500 lei.

Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţilor aprobată prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică corespunzător...”

Aşadar este interzisă intrarea şi tranzitarea mun. Ploieşti (fără aviz) a camioanelor de mare tonaj

Pentru menţinerea infrastructurii carosabilului şi pentru a elibera traficul.

Staţionare interzisă

Acum nu ştim cu dacă tirul despre care vorbim avea sau nu autorizaţie de transport, însă ceea ce ştim că acesta a încălcat legea, staţionând în fata supermarketului Lidl Nord (aproximativ 5 minute), potrivit unor surse.

Bine-nţeles hypermarketul neavând parcare pe domeniul public, implicit pe stradă.

Ce spune HCL: Staţionarea, parcarea sau gararea autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe spaţiul public al municipiului Ploieşti constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 2.500 lei.

Acum, ca legea la Ploieşti o fac “şmecherii “deja ştim, dar acum şi tiristii, care se scuză de fiecare dată în trafic?

Rămâne de văzut şi în ce condiţii sunt acordate aceste avize de transport şi pentru ce firme.