Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou.”In cursul anului 2022 nu au existat situaţii în care obiectele interzise să ajungă în posesia persoanelor private de libertate”

 Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou este serviciul public responsabil cu aplicarea regimului de detenţie şi cu asigurarea intervenţiei recuperative, în condiţii care garantează respectarea demnităţii umane, facilitând responsabilizarea şi reintegrarea în societate a persoanelor private de libertate şi contribuind la creşterea gradului de siguranţă a comunităţii, menţinerea ordinii publice şi securităţii naţionale.

În acest sens, Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou întreprinde în mod constant activităţi menite să prevină şi să stopeze introducerea de obiecte interzise în unitate de detenţie, astfel încât în cursul anului 2022 nu au existat situaţii în care obiectele interzise să ajungă în posesia persoanelor private de libertate.

Pentru menţinerea legăturii cu mediul de suport, în anul 2022 au fost asigurate condiţiile necesare pentru exercitarea drepturilor persoanelor private de libertate de a primi vizite, atât cu dispozitiv de separare cât şi fără dispozitiv de separare, de a primi pachete, vizite intime, precum şi pentru exercitarea dreptului la corespondenţă. De asemenea, au fost acordate recompense constând în: ridicarea unei măsuri disciplinare, suplimentarea drepturilor la vizită, pachet şi convorbiri online, suplimentarea dreptului la vizită intimă, precum şi permisiunea de ieşire din penitenciar.

Munca prestată în timpul executării pedepselor urmăreşte dezvoltarea capacităţii persoanelor private de libertate de a-şi câştiga existenţa după liberare dar şi realizarea unor venituri care pot fi folosite la îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie.  Din efectivul mediu al persoanelor private de libertate pe anul 2022 au fost implicate în activităţi lucrative, atât pentru prestări servicii, cât şi în interesul locului de deţinere, un număr mediu de 150 persoane private de libertate, reprezentând 29% din efectivul existent şi 46% din efectivul eligibil pentru prestare activităţi lucrative. Implicarea deţinutelor în activităţi lucrative rămâne un obiectiv principal al administraţiei penitenciarului şi în anul 2023.

  În conformitate cu obiectivele stabilite pentru anul 2022, administraţia Penitenciarului de Femei Ploieşti - Târgşorul Nou a întreprins demersurile necesare în vederea îmbunătăţirii constante a condiţiilor de detenţie, cât şi a condiţiilor de muncă ale personalului din penitenciar. În acest sens, s-a realizat reamenajarea sectorului destinat acordării dreptului la vizită al persoanelor private de libertate, s-au executat permanent lucrări de reparaţie a instalaţiei sanitare şi de încălzire şi lucrări de reparaţii curente şi întreţinere a camerelor de deţinere, au fost instalate în spaţiile destinate plimbării în aer liber elemente de mobilier pentru exterior (mese şi bănci), mese de şah, precum şi aparate de fitness pentru exterior în vederea menţinerii unui tonus fizic şi psihic corespunzător.

Pentru realizarea funcţiei educative şi de asistenţă psihosocială, la nivelul Penitenciarului de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou s-au desfăşurat activităţi de instruire şcolară şi formare profesională a persoanelor private de libertate, de coordonare şi planificare a etapelor execuţionale şi a programelor educaţionale, respectiv de asistenţă psihosocială.

Astfel, pe parcursul anului 2022 s-a continuat derularea programului de instruire şcolară, nivel primar, gimnazial şi liceal, şi au fost organizate două cursuri de calificare profesională (confecţioner articole textile şi îngrijitor spaţii verzi), precum şi un curs de perfecţionare profesională destinat persoanelor cu studii superioare (consilier pentru dezvoltare personală).

De asemenea, au fost organizate întâlniri cu organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile implicate în procesul de reintegrare socială, astfel încât să se  asigure un sistem coerent de reinserţie socială a persoanelor private de libertate. Cu sprijinul acestora, pe parcursul anului 2022 unitatea penitenciară a reuşit diversificarea atelierele ocupaţionale derulate la nivelul unităţii, organizarea de ieşiri în comunitate, punerea în scenă a unor piese de teatru, organizarea de cursuri de prim ajutor, realizarea de întâlniri între deţinute şi copiii acestora aflaţi în familii sau în plasament, campanii  de  prevenire a criminalităţii, precum şi de facilitare a reintegrării sociale a persoanelor private de libertate.

Unul dintre obiectivele administraţiei penitenciarului pentru anul 2022, care rămâne o prioritate şi pentru anul 2023, a fost implementarea unor proiecte educaţionale destinate deprinderii unor abilităţi specifice unor meserii, astfel încât să se faciliteze găsirea unui loc de muncă după finalizarea executării pedepsei privative de libertate.

Astfel, au fost implementare proiecte educaţionale precum:

- Atelierul de grădinărit, în cadrul căruia deţinutele participante au avut ocazia de a deprinde noţiuni teoretice şi practice referitoare la activităţile care se pot desfăşura în gradină şi solar;

- Atelierul de croitorie unde deţinutele au reuşit să deprindă cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice minimale, specifice meseriei de „Confecţioner articole textile”.

- Ateliere de creaţie în cadrul cărora participantele au dobândit abilităţile artistice necesare pentru confecţionarea de obiecte artizanale folosind tehnici precum tesut la gherghef, croşetat, quilling, împletituri, desen, pictură.

Pentru anul 2023 administraţia Penitenciarului de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou îşi propune să continue demersurile pentru modernizarea atât a spaţiilor de cazare existente, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de detenţie, cât şi a spaţiilor administrative în vedere îmbunătăţirii condiţiilor de muncă ale personalului, dezvoltarea colaborării cu comunitatea şi instituţiile care au atribuţii în procesul de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, implicarea în campanii destinate prevenirii delincvenţei juvenile şi a  traficului şi consumului de droguri în şcoli şi licee, creşterea procentului de încadrare cu personal a statului de organizare a unităţii.

 

Comunicat Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou

Foto ilustrativ