La Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, ultima întâlnire transnaţională a proiectului SMARTEenvi
  In cursul zilei de luni, 6 februarie 2023, a avut loc la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, ultima întâlnire transnaţională a proiectului SMARTEenvi. Proiectul SMARTEnvi urmăreşte să dezvolte, să piloteze şi să testeze instrumente digitale inovatoare, metode de instruire şi diferite materiale necesare informării în vederea reducerii pericolelor asupra mediului şi resurselor de apă, prin reabilitarea depozitelor de deşeuri cu depozitare necontrolată.
Partenerii prezenţi astazi din Turcia, Bulgaria şi Italia au finalizat cadrul legal de diseminare al livrabilelor proiectului, rămânand ca până în luna mai, când se finalizează proiectul, să poată fi publicate toate rezultatele intelectuale ale acestuia. 
   Domnul  Rector al universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Conf.dr.ing. Alin Diniţa, a apreciat rezultatele actuale ale proiectului ca fiind benefice atât pentru punerea lor în practică cât şi pentru procesul de internaţionalizare al UPG Ploieşti.
 
Sursa:COMUNICAT DE PRESĂ Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti -  Conf.univ.dr. Mirela Dulgheru