Sinteza activităţii Poliţiei Locale Ploieşti – anul 2022
Poliţiştii locali au acţionat în permanenţă, conform atribuţiilor şi competenţelor legale ce le revin, pentru depistarea şi sancţionarea persoanelor care încalcă normele legale, fiind aplicate în cursul anului 2022, un număr de 10.204 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 2.524.202 lei, după cum urmează:
Ordine Publică  → 4634 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 707.600 lei
Circulaţie pe Drumurile Publice → 4873 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 1.158.502 lei
Control Comercial → 302 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 159.900 lei
Disciplină în Construcţii, Afişaj Stradal → 108 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 134.400 lei 
Protecţia Mediului → 237 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 343.750 lei
Intervenţie Rapidă  → 50 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 20.050 lei
Sancţiunile aplicate au avut ca obiect, cu precădere,  încălcarea regulilor de convieţuire socială, ordine şi 
linişte publică, a regimului privind circulaţia pe drumurile publice, nerespectarea normelor legale privind desfăşurarea activităţilor de comerţ, a disciplinei în  construcţii şi afişajului stradal, depozitarea sau abandonarea deşeurilor de orice natură pe domeniul public, neîncheierea contractelor de salubritate cu operatorul autorizat, nerespectarea obligaţiilor privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, etc.
 
De asemenea, poliţiştii locali au constatat 28 de fapte de natură infracţională, ai căror autori au fost 
predaţi Poliţiei Municipale pentru continuarea cercetărilor şi au întreprins primele măsuri care s-au impus  în cazul a 122 de accidente rutiere soldate cu victime sau din care au rezultat pagube materiale, fiind dispusă totodată ridicarea unui număr de 297 autovehicule oprite/staţionate neregulamentar.
 
La Registratura instituţiei şi pe adresa de e-mail office@polocploiesti.ro, au fost înregistate în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2022, un număr total de 4273 petiţii şi adrese scrise, la Dispeceratul instituţiei au fost primite 3492 sesizări telefonice din partea cetăţenilor, iar pagina web a instituţiei, www.polocploiesti.ro a înregistrat în perioada menţionată, un număr de 75.087 vizitatori unici; de asemenea, în urma implementării aplicaţiei Ploieşti City App la nivelul municipiului, au fost înaintate spre soluţionare departamentelor responsabile şi transmise răspunsuri la un număr de 250 sesizări primite din partea cetăţenilor.
 
Raportul detaliat al activităţii desfăşurate de Poliţia Locală Ploieşti în cursul anului 2022 a fost înaintat Primăriei Municipiului Ploieşti şi postat pe pagina www.polocploieşti.ro, la secţiunea «Rapoarte de activitate».
 
Sursa:Comunicat Politia Locala  Ploiesti