ISU PRAHOVA„Revelion fără incendii!”

Pentru ca trecerea în noul an să fie un prilej de bucurie, iar petrecerea acestor momente să nu fie umbrită de producerea unor evenimente nedorite, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova vor monitoriza permanent dinamica intervenţiilor la nivel judeţean, iar la nevoie vor fi dispuse măsuri imediate pentru optimizarea misiunilor de răspuns în sprijinul cetăţenilor, a bunurilor acestora şi a mediului înconjurător.

Răspunsul la urgenţele medicale se va efectua prin intermediul echipajelor SMURD, care vor asigura primul ajutor medical şi transportul persoanelor aflate în dificultate la unităţile spitaliceşti.

În această perioadă, cadrele Inspecţiei de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova desfăşoară activităţi preventive la unităţile unde se organizează mese festive de Revelion.

Cu această ocazie se efectuează instruirea factorilor de răspundere şi a personalului angajat privind măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor ce se impun pentru evitarea producerii unor evenimente care ar putea pune în pericol siguranţa cetăţenilor.

Recomandăm respectarea următoarelor măsuri preventive:

  • numărul persoanelor participante la mesele festive să nu depăşească capacitatea maximă admisă a localurilor;

  • să fie asigurate culoare şi căi de evacuare libere, marcate şi iluminate corespunzător;

  • asigurarea bunei funcţionări a tuturor mijloacelor de apărare împotriva incendiilor;

  • utilizarea corespunzătoare a instalaţiilor electrice de iluminat şi forţă aferente clădirilor, evitându-se suprasolicitarea acestora sau supradimensionarea siguranţelor fuzibile din tablourile electrice;

  • întocmirea şi afişarea planurilor de evacuare pentru sălile cu mai mult de 50 de locuri;

  • folosirea aparatelor electrice pentru pregătirea preparatelor culinare se va face cu respectarea strictă a normelor de exploatare;

  • maşinile de gătit, grătarele, aragazurile, cuptoarele şi celelalte utilaje care degajă temperaturi ridicate se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 1,5 m faţă de elementele combustibile ale construcţiilor sau de materialele combustibile din încăperi.

Atragem atenţia asupra faptului că organizarea jocurilor de artificii trebuie să se realizeze cu respectarea prevederilor legale referitoare la obţinerea acordurilor şi autorizaţiilor necesare, precum şi la respectarea distanţelor de siguranţă, la asigurarea măsurilor de supraveghere şi de intervenţie.

Renunţaţi la utilizarea petardelor, artificiilor periculoase sau a altor mijloace pirotehnice!

NU permiteţi copiilor jocul cu petarde şi artificii!

Toate aceste acţiuni se pot întoarce împotriva celor care le folosesc!

Nu deveniţi victime şi nu-i puneţi în pericol pe ceilalţi!

Numai prin respectarea acestor măsuri se va reuşi reducerea numărului intervenţiilor în situaţii de urgenţă şi, implicit, va creşte gradul de siguranţă a cetăţenilor, a mediului înconjurător şi a bunurilor materiale.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Şerban Cantacuzino” al Judeţului Prahova

urează tuturor ”La mulţi ani!”

2023 să debuteze în linişte, fără evenimente neplăcute şi întregul an să fie pus sub semnul siguranţei, al bunăstării şi al reuşitelor pe toate planurile!

Foto ilustrativ