IJP PRAHOVA.ACŢIUNE DE INFORMARE A PROPRIETARILOR DE CAI
 
Ieri, între orele 10.00-13.00, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor Prahova, împreună cu poliţiştii Secţiilor de poliţie rurală Bălţeşti şi Drajna au desfăşurat o acţiune, pe raza comunelor Bălţeşti, Măgurele, Izvoarele şi Măneciu.
Activitatea a avut ca scop creşterea gradului de conştientizare şi educaţie în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile proprietarilor/deţinătorilor de cabaline.
În cadrul acţiunii au fost instruiţi 36 de proprietari de cabaline, cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, a H.G. nr.984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, dar şi cu privire la respectarea OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
Astfel, poliţiştii prahoveni au atras atenţia asupra obligaţiei deţinătorilor şi proprietarilor de animale de a nu le lăsa nesupravegheate sau în libertate, pe drumurile publice sau pe terenurile agricole, acestea putând prezenta pericol pentru persoane sau bunuri, caz în care vor fi aplicate măsuri contravenţionale sau penale, după caz.
Totodată, le-au adus la cunoştinţă faptul că, în conformitate cu art. 5 din Legea 205/2004, deţinătorii de animale au obligaţia de a asigura acestora, în funcţie de nevoile etologice, specie, rasă, sex, vârstă şi categorie de producţie, următoarele:
a) un adăpost corespunzător;
b) hrană şi apă suficiente;
c) posibilitatea de mişcare suficientă;
d) îngrijire şi atenţie;
e) asistenţă medicală.
De asemenea, deţinătorilor de animale le este interzis să aplice rele tratamente şi cruzimi, aducându-le în atenţie faptul că începând cu luna mai 2022, au intrat în vigoare noile prevederi legale privind protecţia animalelor care stabilesc sancţiuni mai aspre pentru cei care comit orice act de cruzime sau violenţă asupra animalelor.
Acţiunile pe linia informării cetăţenilor cu privire la respectarea legislaţiei privind deţinerea şi înregistrarea animalelor continuă şi în perioada următoare.