Finalizare proiect FUTURE – Elevul de azi, profesionistul de mâine POCU/633/6/14/132822

Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu”, Municipiului Ploieşti în calitate de beneficiar, în parteneriat cu S.C. Wilshire Business House S.R.L anunţă finalizarea proiectului FUTURE – Elevul de azi, profesionistul de mâine - POCU/633/6/14/132822, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritară -6- ”Educaţie şi competenţe”.

Obiectivul general al proiectului a constat în creşterea gradului de participare a elevilor la următoarele activităţi: stagii de practică, şedinţe de consiliere şi orientare profesională, program de antreprenoriat şi firme de exerciţiu. Activităţile propuse au avut la bază realizarea unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat, inclusiv cu entităţi din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, menite să faciliteze accesul elevilor în tranziţia acestora de la educaţie la un loc de muncă.

Atât indicatorii, cât şi rezultatele proiectului au fost îndeplinite cu succes:

183 de elevi beneficiari ai serviciilor de consiliere şi orientare profesională;

183 au participat la stagii de pregătire practică;

Derularea a două sesiuni în cadrul programului inovativ de antreprenoriat;

183 de planuri de afaceri;

Proiectul s-a derulat în perioda: 28.09.2020-27.09.2022

Valoarea totală a proiectului: 2371.549,25 lei

Valoare cofinanţare UE: 2296475,95 lei

Proiectul este un exemplu de bună practică în cadrul parteneriatului mediu educaţional-mediu economic, care poate fi multiplicat şi de alte instituţii de învăţământ sau agenţi economici.

Date de contact: Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Municipiul Ploieşti, Judeţul Prahova, Ploieşti, str.Rudului, nr.24, www.cevmpl.ro

Sursa:Comunicat Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Municipiul Ploieşti