ADMITERE LA ŞCOLILE DE AGENŢI DE POLIŢIE – SESIUNEA OCTOMBRIE-DECEMBRIE 2022
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova, cu sediul în Municipiul Ploieşti, strada Vasile Lupu, nr. 60, judeţul Prahova, prin intermediul Serviciului Resurse Umane recrutează candidaţi pentru concursul de admitere în cadrul unităţilor de învăţământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea octombrie - decembrie 2022.
Pentru înscrierea la concursul de admitere, persoanele interesate se vor adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, în raport de domiciliul/reşedinţa înscris/ă în cartea de identitate.
Sunt scoase la concurs 1.340 de locuri la Şcoala de Agenţi de Poliţie ,,Vasile Lascăr” Câmpina şi 300 de locuri la Şcoala de Agenţi de Poliţie ,, Septimiu Mureşan’’ Cluj-Napoca.
 
Toate locurile la instituţiile de învăţământ postliceal ale M.A.I. pentru care unităţile I.G.P.R., inclusiv I.P.J. Prahova, au sarcini de recrutare, sunt comune pentru femei şi bărbaţi.
Cererile de înscriere se depun exclusiv în format electronic la adresa de e-mail resurseumane@ph.politiaromana.ro, în perioada 24 octombrie - 04 noiembrie 2022 (până la ora 16,00), inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică. 
 
Ulterior înscrierii, în vederea constituirii dosarului de recrutare, candidaţii trebuie să depună documentele solicitate până la data de 17 noiembrie 2022( inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică), în intervalul orar 10:00-15:00.
 
Cererea-tip de înscriere împreună cu declaraţia de confirmare a cunoaşterii condiţiilor de desfăşurare a concursului vor fi descărcate de pe site-ul I.P.J. Prahova - secţiunea Carieră / Admitere instituţii de învăţământ.
 
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 9:00 – 15:00 la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Prahova – Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0244/302.113 sau 0244/302. 114.
 
Detalii cu privire la înscrierea candidaţilor şi desfăşurarea probelor de concurs, condiţiile şi criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor şi documentele necesare pentru întocmirea dosarului de recrutare se pot obţine de pe site-ul oficial al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova- Secţiunea Carieră- Admitere instituţii de învăţământ.
 
 
Sursa:IJP Prahova
 
Foto ilustrativ