Acţiuni Poliţia Locală Ploieşti - luna august 2022 - 946 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 239.880 lei
Acţiuni Poliţia Locală Ploieşti - luna august 2022 - 946 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 239.880 lei
Conform atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, poliţiştii locali au aplicat în cursul lunii august 2022, un număr de 946 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 239.880 lei, după cum urmează:
Circulaţie pe drumurile publice
Poliţiştii locali cu atribuţii pe linie de circulaţie rutieră au verificat în cursul lunii august, conform atribuţiilor legale, un număr de 622 conducători auto, dintre care 469 au fost sancţionaţi cu amenzi în valoare totală de 116.765 lei, au fost asigurate măsuri specifice la 14 accidente rutiere soldate cu pagube materiale, fiind dispusă şi ridicarea a 41 de autovehicule. De asemenea, s-a asigurat fluenţa circulaţiei rutiere şi pietonale în zona Halelor Centrale, str. Cuza-Vodă, str. Jurnalist Gabi Dobre, str. C. D. Gherea, Bd. Republicii şi în zona Gării de Sud, precum şi în zonele în care s-au efecutat revizii la sistemul de semaforizare, fiind soluţionate totodată 483 sesizări scrise/telefonice şi afişate 88 procese-verbale de constatare a contravenţiei.
Ordine publică
În perioada 01 - 31 august 2022 poliţiştii locali din cadrul Birourilor Ordine Publică au acţionat în permanenţă conform atribuţiilor specifice, pentru depistarea şi sancţionarea persoanelor care încalcă normele legale, fiind întocmite 406 procese-verbale de constatare a contravenţiei, în valoare totală de 63.715 lei. În aceeaşi perioadă de referinţă poliţiştii locali din cadrul Biroului Intervenţie Rapidă au aplicat 2 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 500 lei pentru nerespectarea normelor de convieţuire socială, ordine şi linişte publică.
Totodată, au fost monitorizate zonele cunoscute a fi frecventate de persoanele care apelează la mila publicului (intersecţia Mc Donald's Nord, sens giratoriu Catedrala Sf. Ioan Botezătorul, sens giratoriu Caraiman, intersecţia Kaufland Vest, str. Gh. Lazăr) şi desfăşurate acţiuni comune cu angajaţii SC T.C.E. SA, în mijloacele de transport în comun, pentru constatarea şi sancţionarea faptelor de natură contravenţională, în vederea asigurării unui climat civilizat şi pentru depistarea persoanelor care circulă fără legitimaţii de călătorie.
Control comercial
În luna august 2022, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Control Comercial au efectuat 252 acţiuni de control, dintre care un număr de 86 au avut în vedere avizarea programelor de funcţionare pentru agenţii economici care au depus documentaţia în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, eliberată de Primăria Municipiului Ploieşti, 24 au fost efectuate în urma sesizărilor telefonice/scrise, 42 au avut ca rezultat aplicarea de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 19.400 lei, iar în urma unui număr de 100 acţiuni de verificare a agenţilor economici şi a producătorilor agricoli, nu au fost constatate deficienţe.
De asemenea, s-au monitorizat zilnic zonele Gang Nord, Piaţa Nord, str. V. Micle - BIG Sud, str. Malu Roşu - magazin Profi, Piaţa Aurora Vest, Piaţa Centrală şi zonele adiacente în vederea îndepărtării comercianţilor ambulanţi neautorizaţi.
Protecţia mediului
În perioada 01 - 31 august 2022, poliţiştii locali din cadrul Biroului Protecţia Mediului au soluţionat un număr de 87 de sesizări telefonice/scrise şi au efectuat 107 acţiuni de control privind respectarea regulilor de protecţie a mediului. Totodată, au întocmit 16 procese-verbale de constatare a contravenţiei, în cuantum de 26.500 lei, dintre acestea 4 sancţiuni în valoare de 10.000 lei fiind aplicate operatorului de salubrizare, iar 12 amenzi în valoare totală de 16.500 lei au fost aplicate persoanelor juridice şi fizice, cu preponderenţă pentru abandonarea de deşeuri menajere şi asimilabile acestora, resturi vegetale, resturi din materiale de construcţii, electrocasnice şi mobilier scos din uz pe domeniul public.
 
Disciplină în construcţii, afişaj stradal
În cursul lunii august 2022, poliţiştii locali cu atribuţii privind disciplina în construcţii şi afişajul stradal, au soluţionat 83 de sesizări scrise/telefonice, au efectuat 120 acţiuni de control (dintre care 89 au avut în vedere lucrările de intervenţie la reţelele edilitare, 13 verificarea şantierelor în lucru - executarea lucrărilor de construire/demolare, iar 18 lipirea de afişe în alte locuri decât cele autorizate) şi au aplicat 11 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 13.000 lei.
Evidenţa Persoanelor
Poliţiştii locali din cadrul Biroului Evidenţa Persoanelor au desfăşurat în perioada 01 - 31 august 2022, acţiuni de control la un număr de 169 asociaţii de proprietari, cu privire la identificarea deţinătorilor cărţilor de imobil, întocmirea şi actualizarea acestora, precum şi afişarea datelor de contact ale membrilor comitetului executiv. De asemenea, conform solicitărilor transmise de Serviciul Public de Finanţe Locale Ploieşti au fost întreprinse acţiuni de verificare la un număr de 30 adrese cu privire la stabilirea identităţii persoanelor.
Prin acţiunile întreprinse, Poliţia Locală Ploieşti îşi doreşte să creeze un climat de siguranţă, ordine şi confort pentru ploieşteni.
Vă stăm permanent la dispoziţie prin Dispeceratul instituţiei, la numerele de telefon 0244/954 şi 0244/513255, precum şi prin intermediul adresei de e-mail : office@polocploiesti.ro.
Sursa:Comunicat Poliţia Locala Ploiesti