Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul - Nou scoate la concurs, din sursă externă, un post vacant din sectorul economico – administrativ – ofiţer (construcţii)
 
 În vederea încadrării ca poliţist de penitenciare, Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul - Nou scoate la concurs, din sursă externă, un post vacant din sectorul economico – administrativ – ofiţer (construcţii).
 
La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a posturilor.
 
Dosarele complete se depun la sediul Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul - Nou în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, adică până la data de 20.09.2022, inclusiv, ora 15.00.
 
Condiţiile specifice de ocupare a posturilor, probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs, Prezentarea generală a posturilor, Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu sunt prevăzute în Anexele la anunţul de concurs şi se regăsesc pe site-ul unităţii la adresa: http://anp.gov.ro/penitenciarul-de-femei-ploiesti-targsorul-nou/cariera/concursuri/concursuri-in-derulare
 
Sursa:Comunicat Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul - Nou
 
Foto ilustrativ