PLOIESTI.SINTEZĂ ACTIVITĂŢI DESFAŞURATE DE POLIŢIŞTII LOCALI ÎN LUNA IULIE 2022

847 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 219.415 lei au fost aplicate în cursul lunii iulie 2022 de poliţiştii locali, în temeiul atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, astfel :

Circulaţie pe drumurile publice

Poliţiştii locali cu atribuţii pe linie de circulaţie rutieră au verificat în cursul lunii iulie, conform atribuţiilor legale, un număr de 567 conducători auto, dintre care 395 au fost sancţionaţi cu amenzi în valoare totală de 93.045 lei, fiind asigurate totodată şi măsuri specifice la 12 accidente rutiere soldate cu pagube materiale şi s-a dispus ridicarea a 32 de autovehicule. De asemenea, s-a asigurat fluenţa circulaţiei rutiere şi pietonale în zona Halelor Centrale, str. Cuza-Vodă, str. Jurnalist Gabi Dobre, str. C. D. Gherea, Bd. Republicii şi în zona Gării de Sud, precum şi în zonele în care s-au efecutat revizii la sistemul de semaforizare.

Ordine publică

În perioada 01 – 31 iulie 2022 poliţiştii locali din cadrul Birourilor Ordine Publică au acţionat în permanenţă conform atribuţiilor specifice, pentru depistarea şi sancţionarea persoanelor care încalcă normele legale, fiind legitimate 1.362 de persoane şi întocmite 404 procese-verbale de constatare a contravenţiei, în valoare totală de 87.470 lei.

De asemenea, au fost desfăşurate acţiuni tematice având ca scop atât prevenirea şi combaterea faptelor de încălcare a normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cât şi asigurarea unui climat de siguranţă publică pe raza municipiului.

În aceeaşi perioadă de referinţă poliţiştii locali din cadrul Biroului Intervenţie Rapidă au aplicat 12 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 5.400 lei pentru nerespectarea normelor de convieţuire socială, ordine şi linişte publică. Totodată, au fost monitorizate zonele cunoscute a fi frecventate de persoanele care apelează la mila publicului (intersecţia Mc Donald's Nord, sens giratoriu Catedrala Sf. Ioan Botezătorul, sens giratoriu Caraiman, intersecţia Kaufland Vest, str. Gh. Lazăr) şi desfăsurate acţiuni comune cu poliţiştii locali din cadrul Birourilor de Ordine Publică şi angajaţii SC T.C.E. SA, în mijloacele de transport în comun, pentru constatarea şi sancţionarea faptelor de natură contravenţională, în vederea asigurării unui climat civilizat şi pentru depistarea persoanelor care circulă fără legitimaţii de călătorie.

De asemenea, au fost monitorizate zonele cu risc crescut de depozitare a deşeurilor menajare, precum şi locurile de agrement publice, inclusiv parcurile de joacă recent reabilitate de pe str. Gh. Gr. Cantacuzino, Cameliei, Andrei Mureşanu, Trotuş, Gh. Doja, Triumfului, Mihai Bravu şi Industriei.

Protecţia mediului

În perioada 01 – 31 iulie 2022, poliţiştii locali din cadrul Biroului Protecţia Mediului au soluţionat un număr de 61 de sesizări telefonice/scrise şi au efectuat 118 acţiuni de control privind respectarea regulilor de protecţie a mediului. Totodată, au întocmit 12 procese-verbale de constatare a contravenţiei, în cuantum de 19.000 lei, dintre acestea 4 sancţiuni în valoare de 10.000 lei fiind aplicate operatorului de salubrizare pentru nerespectarea graficului de evacuare a deşeurilor menajere şi asimilabile acestora, iar 8 amenzi în valoare totală de 9.000 lei au fost aplicate unor persoane juridice şi fizice pentru abandonarea de deşeuri menajere şi asimilabile acestora, resturi vegetale, resturi din materiale de construcţii, electrocasnice şi mobilier scos din uz pe domeniul public, pentru neefectuarea operaţiunilor periodice de dezinsecţie şi deratizare în spaţiile locuite, pentru adresarea de injurii şi expresii jignitoare şi pentru deţinerea şi creşterea animalelor de companie în alte condiţii decât cele prevăzute de regulamente.

Disciplină în construcţii, afişaj stradal

În cursul lunii iulie 2022, poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul disciplinei în construcţii şi afişajului stradal, au soluţionat 41 de sesizări scrise/telefonice, au efectuat 138 acţiuni de control privind lucrările de intervenţie la reţelele edilitare (94 controale), executarea lucrărilor de construire/demolare (17 controale), lipirea de afişe în alte locuri decât cele autorizate (27 controale) şi au aplicat 10 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 10.500 lei, pentru: ocuparea domeniului public cu materiale de constructii, mobilier, fără autorizările şi plata taxelor legale, pentru rezervarea unui loc de parcare pe domeniul public fără aprobarea Consiliului Local prin amplasarea unui dispozitiv, pentru montarea de mijloace publicitare pe stâlpii de susţinere a indicatoarelor rutiere, pentru montarea de panou publicitar fără autorizare şi pentru nemenţinerea curăţeniei în şantiere.

Control comercial

În luna iulie 2022, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Control Comercial au efectuat 128 acţiuni de control, dintre care un număr de 88 au avut în vedere avizarea programelor de funcţionare pentru agenţii economici care au depus documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare, eliberată de Primăria Municipiului Ploieşti, 26 au fost efectuate în urma sesizărilor telefonice/scrise, iar 14 au avut ca rezultat aplicarea de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 4.000 lei.

De asemenea, s-au monitorizat zilnic zonele Gang Nord, Piaţa Nord, str. V. Micle – BIG Sud, str. Malu Roşu - magazin Profi, Piaţa Aurora Vest, Piaţa Centrală şi zonele adiacente în vederea îndepărtării comercianţilor ambulanţi neautorizaţi.

Evidenţa Persoanelor

Poliţiştii locali din cadrul Biroului Evidenţa Persoanelor au desfăşurat în perioada 01 – 31 iulie 2022, acţiuni de control la un număr de 140 asociaţii de proprietari, cu privire la identificarea deţinătorilor cărţilor de imobil, întocmirea şi actualizarea acestora, precum şi afişarea datelor de contact ale membrilor comitetului executiv. De asemenea, conform solicitărilor transmise de Serviciul Public de Finanţe Locale Ploieşti au fost întreprinse acţiuni de verificare la un număr de 16 adrese cu privire la stabilirea identităţii persoanelor.

Prin acţiunile întreprinse, Poliţia Locală Ploieşti îşi doreşte să creeze un climat de siguranţă, ordine şi confort pentru ploieşteni.

Vă stăm permanent la dispoziţie prin Dispeceratul instituţiei, la numerele de telefon 0244/954 şi 0244/513255, precum şi prin intermediul adresei de e-mail : office@polocploiesti.ro.

Sursa:Comunicat Politia Locala Ploiesti

Foto ilustrativ