Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a devenit membru în cadrul reţelei INSEN
 
   Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a devenit membru în cadrul reţelei INSEN - International Nuclear Security Education Network din cadrul Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică - IAEA cu sediul la Viena, Austria. Solicitarea de înscriere în acest prestigios consorţiu a fost transmisă de către domnul Rector, prof. habil. dr. ing. Dinu Florinel şi de conducerea Departamentului Automatică, Calculatoare şi Electronică, departament cunoscut pentru preocupările în domeniul securităţii informatice şi fizice a sistemelor din infrastructurile critice din domeniul energiei.
   Activitatea Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti în cadrul reţelei INSEN va fi coordonată de domnul rector prof.  habil. dr. ing. Dinu Florinel, iar de activitatea  în domeniul securităţii infrastructurilor critice este  responsabil domnul conf. dr. ing. Pricop Emil, directorul Departamentului Automatică, Calculatoare şi Electronică.
 INSEN - Reţeaua Internaţională de Educaţie în domeniul Securităţii Nucleare a fost înfiinţată în 2010 de către Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică (IAEA)  şi îşi propune să consolideze securitatea nucleară globală prin dezvoltarea, partajarea şi promovarea excelenţei în educaţia în domeniul securităţii infrastructurilor nucleare. Participarea în cadrul reţelei deschide colectivului de la Departamentul Automatică, Calculatoare şi Electronică de la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti oportunităţi pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică şi de pregătire a materialelor educaţionale în domeniul securităţii informatice şi fizice a infrastructurile critice din domeniul energiei nucleare, în colaborare cu alte colective ale universităţilor membre INSEN.
 
Purtător de Cuvânt - U.P.G. Ploieşti,
Conf.univ.dr. Mirela Dulgheru
Foto ilustrativ/prahovainfo.ro