Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova scoate la concurs un post de personal contractual
 
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova scoate la concurs, în vederea încadrării, pe durată nedeterminată, un post de personal contractual (îngrijitor), la Compartimentul Administrare Patrimoniu Imobiliar şi Intendenţă din cadrul Serviciului Logistic.
Înscrierea candidaţilor se va face personal, la sediul Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, cu sediul în municipiul Ploieşti, strada Vasile Lupu nr. 60, judeţul Prahova, în perioada 30.06.2022 -  13.07.2022, inclusiv, în intervalul orar 10.00-12.00 şi 13.00 – 15.00, în zilele lucrătoare.
Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal.
Depunerea dosarelor de înscriere la concurs/examen:
- până la data de 13.07.2022, inclusiv, în intervalul orar 10.00 – 12.00 şi 13.00 – 15.00, în zilele lucrătoare – înscrierea candidaţilor; 
- până la data de 12.08.2022, ora 15.00 - termen de completare a dosarelor cu fişa de aptitudine în muncă, însoţită de documentele ce au stat la baza eliberării acesteia.
Concursul/examenul se va desfăşura în perioada 14.07.2022 – 24.08.2022, la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, cu sediul în municipiul Ploieşti, strada Vasile Lupu nr. 60, judeţul Prahova  şi va consta în trei etape succesive.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul inspectoratului, conform datelor de mai sus, dar şi de pe pagina de internet a Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, https://ph.politiaromana.ro/,  secţiunea Carieră-Posturi scoase la concurs: https://ph.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/anunt-concurs-personal-contractual-ingrijitor-ijp-prahova
 
Sursa:IJP Prahova
 
Foto ilustrativ