ISU  Prahova recrutează candidati  pentru admiterea la Academia  de Politie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2022
 
Pentru admiterea la Facultatea de Pompieri sunt scoase la concurs 38 de locuri.
Dintre acestea un loc este pentru candidaţii de etnie rromă şi 2 locuri pentru candidaţii proveniţi din sistemul de protecţie socială.
 
Pentru admiterea la Facultatea de Drept sunt alocate 8 locuri.
 
Depunerea cererilor de înscriere la concursul de admitere se transmite pe mailul resurseumane@isuprahova.ro până la data de 08.07.2022, în intervalul orar 08.00 – 16.00, inclusiv sâmbăta şi duminica.
 
În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidaţii depun documentele solicitate până la data de 22.07.2022  in intervalul orar 09:00 -15:00, la structura de Resurse Umane din cadrul inspectoratului.
 
Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ sunt următoarele:
 -să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
-să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
-să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 
Mai multe detalii pot fi găsite pe adresa web: www.isuprahova.ro, la secţiunea Cariera.
 
Foto ilustrativ/ISU Prahova